Ouden Doel en Rapenburg moeten niet verdwijnen ! Vlaams Belang vraagt dat de Antwerpse haven kan groeien zonder Europese natuurcompensaties.

Vlaams Belang Beveren en Vlaams Belang Antwerpen op één lijn: quid N-VA?

 
Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het feit dat de Vlaamse regering eindelijk het GRUP voor de Antwerpse havenuitbreiding heeft goedgekeurd. Daarmee wordt inzake de ontwikkeling van het Linkeroeverscheldegebied klare wijn geschonken. De Antwerpse haven mag uitbreiden, hetgeen haar klanten en potentiële klanten met veel plezier zullen optekenen, maar tegelijkertijd worden duidelijke grenzen vastgelegd.
 
Op dit laatste zat vooral de Wase gemeenschap te wachten. Immers geen enkele groei kan onbeperkt en ongebreideld zijn. Het uitgewerkte GRUP legt voor lange tijd duidelijk vast hoe Antwerpen en het Waasland inzake havenaangelegenheden zullen samenwerken.
Helaas, komt ook in dit dossier de Europese moloch om de hoek kijken. De noodzakelijke havenuitbreiding moet volgens de eurocraten gecompenseerd worden met de aanleg van nieuw natuurgebied. Volgens de Vlaamse meerderheidspartijen, CD&V, SP-a en N-VA, moet deze natuurcompensatie gevonden worden in de ontpoldering van gebied waar twee belangrijke gehuchten, Ouden Doel en Rapenburg, gelegen zijn.
 
Voor het Vlaams Belang zijn polders en landbouwgebied even belangrijk als haven- en industriegebied. Voor het Vlaams Belang mogen mensen nooit wijken voor vogels. Niet de fuut, de kluut, de rosse grutto of de tureluur mogen de politiek beïnvloeden, wel de mensen. Het is dan ook vanuit menselijk oogpunt dat Vlaams Belang Beveren en Vlaams Belang Antwerpen de Vlaamse regering vragen om de havenuitbreiding op de Linkeroever niet als alibi te gebruiken om nog maar eens in naam van Europa waardevol landbouwgebied op te offeren voor de groene beweging. Voor het Vlaams Belang kunnen Ouden Doel en Rapenburg vreedzaam voortbestaan naast het nieuw ontwikkelde havengebied.
 
Bruno Stevenheydens, lokaal N-VA-kopstuk in Beveren en tevens fractiesecretaris van deze partij in het Vlaams parlement laat op zijn persoonlijke blog optekenen dat er vanuit het Waasland “geen enkele milde reactie te horen was, integendeel, enkel ongeloof, verbijstering en bittere teleurstelling”. De vraag is maar hoe N-VA Beveren, N-VA Waasland en N-VA Nationaal dit soort uitlatingen rijmen met het standpunt dat de N-VA-ministers Bourgeois en Muyters afgelopen week in dit dossier hebben ingenomen. Quid N-VA?
 
 
Jef Schelfhout   –  Ondervoorzitter Regio Waasland      
 
Bruno De Ridder  – Voorzitter afdeling Beveren    
 
André Buyl  – Fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren
 
Bruno Valkeniers –  Voorzitter Vlaams Belang  
 
Filip Dewinter – Fractievoorzitter Antwerpse Gemeenteraad
 
Jan Penris – Voorzitter Koepel Antwerpen
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...