Opruiming van sluikstort en zwerfvuil kost Antwerpse belastingbetaler jaarlijks 25 miljoen euro

Tonnage opgeruimd sluikstort en zwerfvuil vermindert nauwelijks en stijgt zelfs opnieuw: 8.540 ton in 2008, 7.574 ton in 2011 en 7.909 ton in 2012

Anke Van dermeersch: Beleid dat zich enkel baseert op overlastboetes schiet tekort. Tijd voor nieuwe kordate maatregelen.

In antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch bezorgde het college gedetailleerde cijfers betreffende het opgeruimde volume sluikstort in de stad en de kostprijs verbonden aan deze opruiming.

Uit de cijfers blijkt dat het volume opgehaald sluikstort in onze stad de voorbije 5 jaar niet zo sterk is gedaald als men soms wel wil voorstellen. Het voorbije jaar (2012) zat het opgehaalde volume zelfs opnieuw in de lift. In 2008 werd er 8.540 ton ‘mobiel afval’ opgehaald (sluikstort, zwerfvuil en afval uit vuilbakjes), in  2011 7.574 ton en in 2012 7.909 ton.
 De (gemiddelde) jaarlijkse kost voor het ophalen van sluikstort is aanzienlijk: in totaal 2.821.856 euro (bestaat uit personeelskost van 1.186.243,10 euro, kost voor het wagen en machinepark van 600.000 euro en kost voor verwerking van +- 1 miljoen euro).  Op vijf jaar kostte de ophaling van sluikstort de Antwerpse belastingbetaler 14.109.279,53 euro. De wijken die het ergst getroffen worden door de sluikstortproblematiek zijn  Antwerpen-Noord, Kiel, Luchtbal, de Studentenbuurt en het Dokske (Merksem).

De kostprijs van het ophalen van zwerfvuil is nog hoger dan die van sluikstort. Hiervoor worden niet minder dan 471,8 voltijds equivalenten ingezet, die de stad jaarlijks samen 19.323.925,11 euro aan lonen kosten. De investeringskost voor de 55 veegmachines van de stad bedraagt jaarlijks 2.758.500 euro en de verwerkingskost van het zwerfvuil gemiddeld 369.844 euro. De totale kost voor de ophaling van zwerfvuil bedroeg de voorbije 5 jaar 112.261.344,53 euro, goed voor een jaarlijkse kost van 22.452.227 euro per jaar.  Qua opgehaald zwerfvuil steekt Antwerpen-noord met kop en schouders boven de andere wijken uit.

Anke van dermeersch: “Het Vlaams Belang besluit hieruit dat de maatschappelijke kostprijs voor de ophaling van sluikstort en zwerfvuil bijzonder hoog is en blijft. In totaal wordt jaarlijks meer dan 25 miljoen euro  (1 miljard oude Belgische franken!) belastinggeld besteed aan de opruiming van sluikstort en zwerfvuil. Het Vlaams Belang vreest dat de opruiming van zwerfvuil en sluikstort in sommige wijken uitgegroeid is tot een alternatieve afvalophaling voor mensen die weigeren zich aan de regels te houden. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn.
 Anderzijds dient ook vastgesteld te worden dat het toenemende aantal aangestelde GAS-ambtenaren en uitgeschreven GAS-boetes geen substantiële daling van het sluikstort en zwerfvuil heeft kunnen realiseren. Blijkbaar maken de overlastboetes op nogal wat sluikstorters maar weinig indruk. Daarenboven heeft het er soms de schijn van dat de GAS-boetes soms louter misbruikt worden om de lege stadskas te vullen, zoals in het geval van de 308 Antwerpenaren die een overlastboete kregen omdat ze op 1 mei per vergissing hun afval buitenzetten. Voor het Vlaams Belang dienen daaruit conclusies te worden getrokken. Het Vlaams Belang pleit er – gezien de hoge maatschappelijke kost van sluikstort en zwerfvuil – voor dat sluikstort-recidivisten die driemaal betrapt worden strafrechtelijk vervolgd worden.  Sociale huurders die sluikstorten dienen opgezegd te worden. Sluikstorters die voordelen genieten via het Antwerpse OCMW dienen ook in dit verband gesanctioneerd te worden. Alleen door bijkomende kordate maatregelen kan deze plaag een halt toegeroepen worden.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...