Oproep Vlaams Belang: Boycot gelijke onderwijskansendecreet!


Plaatstekort in scholen: vorige en huidige Vlaamse regering pleegden schuldig verzuim


Laks immigratiebeleid grote schuldige plaatstekort in scholen


Vlaams Belang roept ouders op tot burgerlijke ongehoorzaamheid: “Boycot gelijke onderwijskansendecreet”


Er zijn heel wat plaatsen tekort in het basisonderwijs, vooral in de grote steden. In Antwerpen alleen al zouden 2.500 plaatsen tekort zijn. De traditionele partijen wassen hun handen in onschuld en leggen grootse verklaringen af in de pers in verband met te nemen maatregelen. De problemen waren echter al jaren bekend en jarenlang hebben de traditionele partijen geweigerd om bijkomende capaciteit te voorzien en de situatie laten verrotten. Volgens het Vlaams Belang pleegden de partijen van de vorige en huidige Vlaamse regering – CD&V, Open VLD, SP.A en N-VA – daarmee schuldig verzuim.


Het Vlaams Belang wijst er tevens op dat het plaatstekort in de scholen in de eerste plaats het gevolg is van de door de federale regering in de hand gewerkte immigratietoevloed, waarvan de gevolgen zich vooral doen gevoelen in de steden. De federale regering heeft tot op heden nagelaten de wetgeving met betrekking tot gezinshereniging en migratiehuwelijken aan te scherpen en door het lakse asielbeleid en de collectieve regularisatiecampagne is het aantal asielzoekers tegenover vorig jaar meer dan verdubbeld. Al de kinderen van deze immigranten hebben recht op onderwijs.


Het Vlaams Belang wijst bovendien op negatieve gevolgen van het gelijke onderwijskansendecreet dat in de praktijk neerkomt op een ‘ander volk eerst’-beleid. Het zijn immers vooral de kinderen van goed opgeleide Nederlandstalige ouders die niet terecht kunnen in de school van de keuze van hun ouders omdat ze voor kwaliteitsscholen vaak lager geklasseerd worden dan een allochtoon GOK-kind. Het Vlaams Belang oordeelt dat het onaanvaardbaar is dat allochtone kinderen op basis van het gelijke onderwijskansendecreet voor kwaliteitsscholen voorgetrokken worden boven autochtone Vlaamse kinderen en dat scholen met veel GOK-leerlingen qua ondersteuning structureel bevoordeligd worden tegenover scholen met in meerderheid autochtone Vlaamse leerlingen.


Het Vlaams Belang roept de Vlaamse ouders dan ook op om over te gaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid en een boycot tegenover het gelijke onderwijskansendecreet. Het Vlaams Belang roept de Vlaamse ouders op om bij aanvang van het schooljaar 2010-2011 op de gelijke onderwijskansenformulieren in te vullen dat thuis een andere taal dan het Nederlands wordt gesproken. Op deze wijze kunnen ze voorkomen dat allochtone kinderen voorrang krijgen op hun kind. Deze ouders bewijzen de school van hun kind er tevens een dienst mee, omdat de kwaliteit zonder twijfel zal toenemen met meer Vlaamse kinderen in de klas. Op deze manier kunnen de Vlaamse ouders er tevens samen in slagen om het onrechtvaardige GOK-decreet onderuit te halen.


 


Filip Dewinter
Fractievoorzitter Vlaams parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...