Oprichting slachthuis voor islamitisch offerfeest

 

 

Interpellatie van Anke Van dermeersch aan schepen Duchateau voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2016 betreffende de oprichting van een slachthuis voor het islamitisch offerfeest

 

In de media vernam ik dat er in Antwerpen een burgerinitiatief wordt genomen om een erkend slachthuis op te richten dat enkel open zal zijn naar aanleiding van het jaarlijkse islamitische offerfeest.

 

Is de schepen op de hoogte gebracht van dit initiatief of diende hij dit via journalisten te vernemen?

 

Is er een officiële aanmelding van een nieuw slachthuis ontvangen door het stadsbestuur?

 

Is de schepen op de hoogte van het feit dat de statuten van vzw ‘Islamitisch Offerfeest Antwerpen’, die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad op 08.06.2016, geen oprichtende leden vermelden en dus in overtreding zijn met de geldende vzw-wetgeving?

 

Kan de schepen mij melden wie de huidige eigenaar is van het momenteel gesloten slachthuis?

 

Zal het stadsbestuur of haar dochters onroerend goed ter beschikking stellen op welke wijze dan ook voor het inrichten van een erkend slachthuis om onverdoofd ritueel te slachten tijdens offerfeesten?

 

De huidige bestemming van de Slachthuissite, tussen het Lobroekdok en Park Spoor Noord is achterhaald wegens de definitieve sluiting van het slachthuis. Wanneer zal er een kwalitatieve herontwikkeling van de Slachthuissite gebeuren?

 

Hoe zal de schepen moslims overtuigen van electronarcose?

 

Zal het stadsbestuur een tijdelijke slachtvloer inrichten naar aanleiding van het volgende offerfeest waar moslims verdoofd ritueel zullen kunnen (laten) slachten?

 

Graag een overzicht van de kosten voor het inrichten van voornoemde tijdelijke slachtvloer en het aantal verdoofd ritueel slachtingen dat er plaatsvond de afgelopen 5 jaar?

 

 

 

 

 

 

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...