Oosterweelverbinding: Vlaamse Regering heeft duur en onwerkbaar compromis bereikt.

Oosterweelverbinding: Vlaamse Regering heeft duur en onwerkbaar compromis bereikt

Vlaams Belang schiet dure tunnelvariant resoluut af. Schaf BAM af en ga voluit, snel en efficiënt voor het Meccanotracé: het zal iedereen ten goede komen

Antwerpenaar mag niet 2x betalen: Antwerpenaren en klanten van de haven moeten vrijstelling van tolheffing krijgen

 

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het Oosterweelcompromis van de Vlaams regering. Tot op het laatste ogenblik van de onderhandelingen speelden CD&V, N-VA en SP.a misplaatste politieke spelletjes die de Vlaming – en in het bijzonder de Antwerpenaar – letterlijk heel duur zal komen te staan. Het bereikte compromis is immers duur en onwerkbaar.

 

Er werd uiteindelijk gekozen voor de dure tunnelvariant op het BAM-tracé. Er werd op die manier rekening gehouden met de uitslag van het Antwerps referendum. Er werd door de Vlaamse regering echter op geen enkel moment rekening gehouden met de nieuwe studies van Forum 2020 en Straten-Generaal die zwart op wit aantonen dat de tunnelvariant op het BAM-tracé slechter scoort en duurder uitvalt dan het Meccanotracé. Dit getuigt van gebrek aan professionaliteit en van kortzichtigheid. Het Vlaams Belang vindt deze manier van werken absoluut onaanvaardbaar. De Vlaamse regering is zelf volledig verantwoordelijk voor de meerkost van de tunnelvariant door de keuze voor het BAM-tracé. Het is voor het Vlaams Belang dan ook onaanvaardbaar dat de meerkost van 353 miljoen euro doorgeschoven wordt naar de Antwerpse belastingbetaler en de klant van de Antwerpse haven.

 

Het Vlaams Belang heeft altijd gepleit voor een tunnel en voor een oplossing die onder meer een betere benutting van de bestaande Liefkenshoektunnel moet inhouden. Oplossing die trouwens ook een breed maatschappelijk draagvlak geniet bij de Antwerpse bevolking en ook wordt voorgestaan – onder de vorm van het zogenaamde Meccanoplan – door de burgerbeweging (o.a. Ademloos) en het Antwerpse havenpatronaat. Het blijkt trouwens uit de studie van studiebureau T&M Leuven dat het Meccanotracé op alle vlakken superieur is aan het BAM-tracé en bovendien goedkoper zou uitvallen.

 

Het Vlaams Belang wijst erop dat de Antwerpse begroting geen enkele ruimte meer heeft om de zware kost van dergelijke politieke compromissen binnen de huidige meerderheid op te vangen. Daarin heeft de Antwerpse schepen voor Financiën, Bungeneers (Open-vld) gelijk. Daarenboven zou ook het Havenbedrijf zijn gelden beter kunnen gebruiken om klanten kortingen aan te bieden en alzo de tewerkstelling van de Antwerpse havenarbeider terug op te krikken. Als de meerkost van 353 miljoen euro door Antwerpen moet gedragen worden, betekent dit dat de Antwerpenaar tweemaal zal moeten betalen voor het project. Het Vlaams Belang wil daarom dat de Antwerpenaren en de klanten van de Antwerpse haven van tolheffing vrijgesteld worden.

 

Het Vlaams Belang zal op alle politieke niveaus het tunnelcompromis – dat een meerkost voor Antwerpen inhoudt – blijven afschieten. Het Vlaams Belang wil de onmiddellijke afschaffing van de BAM en vraagt de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur om voluit, snel en efficiënt voor het Meccanotracé te gaan. Het zal iedereen ten goede komen.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...