Ook Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor het niet vinden van een overnemer Opel !

De arbeiders van Opel Antwerpen verwachten van de Vlaamse Regering méér dan een zoveelste “Groenboek” over een vernieuwd industrieel beleid in Vlaanderen

De Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement betreurt ten zeerste dat de Antwerpse Opel-fabriek eind dit jaar definitief de deuren zal sluiten. Er werd blijkbaar geen nieuwe investeerder gevonden. Hiermee gaan meer dan duizend arbeidsplaatsen verloren want de toeleveringssector zal in de klappen delen.

De Vlaamse Regering en de vakbonden laten het nu uitschijnen alsof alleen GM de hoofdverantwoordelijke is voor het mislukken van de zoektocht naar een overnemer. Einde maart 2010 richtte de Vlaamse Regering nochtans nog een reconversiegroep op voor de zoektocht naar nieuwe investeerders. Deze zou nauw samenwerken met GM. Bedoeling was de nodige maatregelen te nemen opdat op efficiënte wijze naar een investeerder kan gezocht worden. Doelstelling was het aantrekken of ontwikkelen van nieuwe industriële activiteiten met hoge toegevoegde waarde op de site van Opel, in eerste instantie met focus op de autosector of industriële sector. Men zou een “Investment Prospect” opstellen om buitenlandse investeerders aan te trekken, inclusief mogelijke overheidsstimuli. Vanuit het FIT zou speciale actie worden aangenomen voor het aantrekken van internationale investeerders in Vlaanderen.

De Vlaams Belang-fractie stelt vast dat de werkzaamheden van deze reconversiegroep blijkbaar geen zoden aan de dijk hebben gebracht. De realiteit is dat deze Vlaamse Regering ook in het Opel-dossier de gebeurtenissen en evoluties machteloos moet ondergaan en niet in staat is binnen haar huidige sociaal-economische bevoegdheden een oplossing te bieden.

Enkele dagen na het nieuwe  “Groenboek” voor een vernieuwd industrieel beleid in Vlaanderen wordt de Vlaamse Regering met de neus op de realiteit gedrukt. Grote industriële sectoroverschrijdende projecten rond slimme en groene mobiliteit, hernieuwbare energie en duurzame productie om de Vlaamse industrie te helpen transformeren zijn lovenswaardige initiatieven maar mogen geen alibi vormen om ook vandaag de problemen waarmee de industrie in Vlaanderen te kampen heeft op te lossen. De meer dan duizend arbeiders van de Antwerpse Opel-vestiging hebben alvast geen boodschap aan de toekomstvisioenen van het zoveelste Groenboek van de Vlaamse Regering.

Bovendien moet om Vlaanderen te laten evolueren naar een kenniseconomie een aangepast beleid gevoerd worden om het aantrekkelijk te houden voor – bestaande en nieuwe – innovatieactiviteiten. De Vlaamse Regering kan hier vooralsnog geen successen voorleggen en bespaart zelfs lineair op onderzoek & ontwikkeling !

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Penris zal woensdagnamiddag in het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering kritisch bevragen over de definitieve sluiting van Opel Antwerpen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...