Ook moslimextremisten gesubsidieerd met Antwerps belastingsgeld


Ook moslimextremisten gesubsidieerd met Antwerps belastingsgeld
56% van de kinderen in Antwerpen van allochtone origine, maar Antwerps stadsbestuur subsidieert apartheid en niet-integratie

Naar aanleiding van de in antwoord op een vraag van het Vlaams Belang door het stadsbestuur meegedeelde informatie dat ruim 1 op 3 inwoners van Antwerpen van allochtone origine is en in de leeftijdscategorie van de kinderen tussen 0 tot 9 jaar zelfs 56%, stelt burgemeester Janssens dat deze informatie moet”worden gerelativeerd”. Janssens relativeert in de eerste plaats de waarde van het begrip ‘allochtoon’ en zegt dat een ‘allochtoon zich niet noodzakelijk een ‘vreemde’ voelt. Het Vlaams Belang stelt echter vast dat – in tegenstelling met wat Janssens beweert – alle onderzoeken uitwijzen dat allochtonen zich wel meestal in hoofdzaak blijven identificeren met hun etnische herkomst en hun religie (vaak de islam) die ze meebrengen van hun land van herkomst of via afstamming hebben geërfd.

Het Vlaams Belang betreurt terzake overigens dat het Antwerpse stadsbestuur allerminst ernstige inspanningen onderneemt om vreemdelingen aan te zetten om zich aan te passen aan de waarden en normen van onze Europese beschaving. Meer nog, het Antwerps stadsbestuur financiert en subsidieert de facto de niet-integratie en de apartheid in de stad. Op de Antwerpse gemeenteraad van 24 november 2008 werd door de Antwerpse meerderheidspartijen CD&V, Open VLD, SP.a en N-VA een reglement goedgekeurd betreffende “de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen”. Er wordt in de toelichting van dit reglement verwezen naar “de nood bij mensen om zich te verenigen op basis van een gedeelde achtergrond of eigenheid”. Op basis van het reglement wordt een bedrag van 541.158 euro ter subsidiëring van allochtone verenigingen voorzien, verspreid over twee begrotingsposten.

 Op 24 november 2009 werden door het Antwerps college op basis van voormeld reglement de werkingssubsidies voor 80 allochtone verenigingen – voornamelijk georganiseerd op basis van etnische herkomst of religie –goedgekeurd. In de lijst van verenigingen die Antwerps belastingsgeld ontvangen treft men verschillende verenigingen aan die kunnen gecatalogeerd worden als moslimextremistisch:

–         Zo ontvangt het Berchemse islamitisch cultureel centrum El-Mohsinien 750 euro. De Vlaamse erkenningsprocedure van de El-Mohsinien-moskee werd vorig jaar nog geschorst na een negatief advies vanwege de staatsveiligheid.

–         Een andere gesubsidieerde vereniging is de vzw Attaqwa (eveneens 750 euro), die een gelijknamige moskee in de Deurnese Van Duynstraat beheert. Van Attaqwa is bekend dat de moskee in fundamentalistisch vaarwater terecht is gekomen en in een OCMW-verslag werd van de moskee zelfs gesteld dat “de slechte werking het sociale weefsel niet ten goede komt”.

–         Een andere moskee die met 750 euro wordt gesubsidieerd is de Bicaa moskee (ook Bangladesh Islamic Centre genoemd)  op de Turnhousebaan 315 te Borgerhout. Deze moskee staat erom bekend een verdeelcentrum te zijn van anti-westerse en antisemitische haatlectuur. Om deze reden diende het Vlaams comité van ex-moslims zelfs een klacht in tegen de moskee.

Het Vlaams Belang eist na de ontnuchterende cijfers betreffende het hoge aandeel allochtonen in onze samenleving dat het stadsbestuur eindelijk ernstige initiatieven neemt die streven naar een betere integratie van de allochtonen in onze samenleving en een aanpassing van deze bevolkingsgroepen aan onze waarden en normen en onze Vlaamse leidcultuur. Het Vlaams Belang eist daarom ook dat het Antwerpse stadsbestuur de subsidies betreffende het “interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen”, waarmee de niet-integratie en de apartheid – en zelfs het moslimextremisme – worden betoelaagd, onmiddellijk worden ingetrokken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...