Ongeloofwaardig optimisme over rituele slachting – de uitzondering is de regel geworden !

Begin maart stelde senator en Antwerps gemeenteraadslid Anke Van dermeersch een schriftelijke vraag over de controle op de hygiëne en het dierenwelzijn tijdens het ritueel slachten van schapen naar aanleiding van het Offerfeest.
Volgens schepen De Coninck is daarmee geen vuiltje aan de lucht: “Er werden 43 gemeenschapwachters ingezet en 2 mobiele camera’s in de periode van het Offerfeest. Door extra inspanningen en een gerichte aanpak door buurttoezicht en politie werden voor het eerst 3 vaststellingen gedaan op illegale aanvoer naar een privé-woning, wat resulteerde in de opmaak van 3 PV’s die werden overgemaakt aan het parket.”
De uitdrukking “voor het eerst” is nochtans een verregaande schuldbekentenis vanwege het stadsbestuur. Wat een cynisme!

Er wordt in het kader van Offerfeest al jaren illegaal geslacht, zowel levende schapen als karkassen worden al jaren illegaal vervoerd, zelfs in de kofferbakken van personenauto’s, bloedig slachtafval wordt overal gedumpt, maar nu “voor het eerst” worden er officieel drie overtredingen vastgesteld. Deze drie overtredingen zijn natuurlijk slechts het topje van de ijsberg. Uit het antwoord blijk ook dat er in 2009 helemaal geen inbreuken werden vastgesteld. De schepen durft zelfs in alle ernst beweren dat er geen sluikslachtingen meer plaatsvinden.

Het bijgevoegde verslag van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid FAVV straalt hetzelfde ongeloofwaardige optimisme uit. Alles lijkt tot in de puntjes in orde te zijn. In 2010 werden op de geïmproviseerde slachtvloeren 1118 schapen geslacht, maar het FAVV heeft geen enkele overtreding vastgesteld en geen enkele PV opgesteld. Zó tevreden waren ze.
Het lijkt wel of de schapen van geluk mogen spreken dat ze op zo’n geïmproviseerde slachtvloer gekeeld worden, en niet in een gewoon slachthuis.
Of toch, twee kleine schoonheidsvlekjes… “Drie dieren werden ongeoormerkt aangevoerd. De betrokken handelaars werden bezocht.” Verder lezen we dat het aantal dieren per keling niet altijd goed wordt gevolgd. “Volgend jaar moet er een betere afscheiding zijn tussen de keelplaatsen.”
Voor de rest is alles dik in orde: geen opmerkingen over hygiëne of de behandeling van de dieren. Alsof ze allemaal zó zachtzinnig en zó vriendelijk behandeld werden dat ze van pure vreugde bijna zelf op de slachtvloer sprongen.
De gemiddelde Vlaamse slachters, landbouwers of horeca-uitbaters kunnen alleen maar dromen van zoveel welwillendheid vanwege de inspectiediensten van de overheid.

Zelfs àls dit antwoord de feiten objectief en volledig weergeeft – wat zeer onwaarschijnlijk is – dan nog wordt er voorbijgegaan aan de kern van de zaak: hier worden dieren zonder verdoving geslacht!

De wet is volledig uitgehold. De shariavoorschriften hebben de seculiere wetgeving verdrongen.
Sinds 1986 bepaalt de wet in ons land dat het slachten van dieren slechts na bedwelming kan, of in geval van overmacht, volgens de minst pijnlijke methode. België voorziet echter wettelijke uitzonderingen om tegemoet te komen aan religieuze regels, wat een schending inhoudt van de principiële basis van de bepalingen tegen het doden van dieren uit de dierenbeschermingswet.
Maar zoals zo vaak is de uitzondering nu de regel geworden: vrijwel alle schapen en ongeveer 20% van de kalveren in België worden ritueel geslacht.
De vrijheid van godsdienst een essentieel recht, maar dit recht kan niet zomaar boven andere vigerende wetgeving worden geplaatst, zoals de wetten op het dierenwelzijn.
Het Vlaams Belang zal zich resoluut blijven verzetten tegen het ritueel slachten en wil zo spoedig mogelijk een verbod zoals in Zwitserland, Noorwegen, Zweden en IJsland.
Het hoeft geen betoog dat deze Barbaarse slachtpraktijken zonder bedwelming absoluut niet op ons beschavingsniveau zijn.


Anke Van dermeersch
Senator
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...