Onduidelijkheid positie schepen Van Campenhout in College

Mondelinge vraag van Filip Dewinter aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 21 juni 2010 betreffende onduidelijkheid positie schepen Van Campenhout in schepencollege


Naar verluidt zou schepen Ludo Van Campenhout een overstap van de Open VLD naar de N-VA overwegen. In ieder geval zouden er reeds gesprekken zijn tussen schepen Van Campenhout en de N-VA-voorzitter Bart De Wever omtrent een mogelijke frontvorming naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012.


Het is bijzonder onduidelijk of schepen Van Campenhout nog deel wenst uit maken van de Open VLD. De samenhang, samenwerking en geloofwaardigheid van het Antwerpse schepencollege komt hiermee dan ook in het gedrang.


Kan de schepen mij meedelen namens welke partij hij in het schepencollege zetelt?


In hoeverre meent de schepen dat hij – in de huidige omstandigheden – kan functioneren in het schepencollege?


Mondelinge vraag van Filip Dewinter aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 21 juni 2010 betreffende onduidelijkheid positie schepen Van Campenhout in schepencollege


 


 


Naar verluidt zou schepen Ludo Van Campenhout een overstap van de Open VLD naar de N-VA overwegen. In ieder geval zouden er reeds gesprekken zijn tussen schepen Van Campenhout en de N-VA-voorzitter Bart De Wever omtrent een mogelijke frontvorming naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012.


 


Het is bijzonder onduidelijk of schepen Van Campenhout nog deel wenst uit maken van de Open VLD. De samenhang, samenwerking en geloofwaardigheid van het Antwerpse schepencollege komt hiermee dan ook in het gedrang.


 


Kan de schepen mij meedelen namens welke partij hij in het schepencollege zetelt?


 


In hoeverre meent de schepen dat hij – in de huidige omstandigheden – kan functioneren in het schepencollege?


 


 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...