Omstreden Saudische iman Al-Arifi bezoekt Antwerpen

Mondelinge vraag van Wim Van Osselaer aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 19 december 2011 betreffende bezoek aan Antwerpen van omstreden Saudische iman Mohamed Al-Arifi

 

Het is de Antwerpse moslimorganisatie Al-Mawada die een conferentie organiseert over hoe moslims en niet-moslims in West-Europa harmonieus kunnen samenleven. Gastspreker is de omstreden Saudische iman Mohamed Al-Arifi.

In moslimmiddens gekend als een haatprediker.

 

Is het stadsbestuur op de hoogte van de komst van deze imam?

Vindt het stadsbestuur het opportuun dat imams, gekend als haatpredikers, telkens komen spreken in onze stad?

Zijn er reeds maatregelen getroffen om deze conferentie niet te laten plaatsvinden?

Zijn er reeds veiligheidsmaatregelen getroffen indien deze conferentie uit de hand mocht lopen?

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...