OCMW weigert geseinde crimineel aan te gevenMondelinge vraag van gemeenteraadslid Caroline Drieghe aan schepen De Coninck voor de gemeenteraadszitting van maandag 28 maart 2011 betreffende weigering aangeven geseinde crimineel door het OCMW


 

Op woensdag 23 maart jl. werd door het Comité Sociale Dienst van het OCMW een man van Nederlandse nationaliteit van Angolese origine gehoord in het kader van een aanvraag tot het verkrijgen van leefloon.

De maatschappelijke assistent lichtte toe dat de man sinds 7 maart 2010 ingeschreven staat in de gevangenis van Antwerpen. De griffie meldt aan het OCMW dat de man zich in december 2010 diende aan te melden voor het verkrijgen van een enkelband, maar niet kwam opdagen. Sindsdien staat de man geseind door de politie.

 

Vanuit het Sociaal Centrum laat men de man gaan. Omdat het aangevraagde leefloon geweigerd wordt, dient hij door het OCMW gehoord te worden. De man heeft geen recht op leefloon omdat hij op basis van detinering (electronische enkelband) een uitkering ontvangt van het Ministerie van Justitie. De man moet zich dus melden bij Justitie en niet bij het OCMW.

 

Afgelopen woensdag werd hij gehoord door de raadsleden van het OCMW. Op vraag van een raadslid om de politie te verwittigen gezien het hier ging om een geseinde crimineel weigerde de voorzitter dit.

De geseinde crimineel mocht naar huis, weliswaar zonder leefloon.

 

 

Wettelijk gezien is elke burger verplicht om strafbare feiten te melden.

Waarom geldt dat niet voor het OCMW?

Waarom laat het OCMW de geseinde crimineel lopen?

Met hoeveel geseinde criminelen is dit in het verleden reeds gebeurd?

Baseert het OCMW zich op beroepsgeheim en de wet op privacy?

Tot hoever reikt dit?

 

 

 

 


 

Caroline Drieghe
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...