OCMW weigert geseinde crimineel aan te geven ondanks protest Vlaams Belang

Tot hoever reiken beroepsgeheim en wet op de privacy? Vlaams Belang wil duidelijkheid van de burgemeester

Deze namiddag werd door het Comité Sociale Dienst van het OCMW (die de individuele dossiers behandelt) een man van Nederlandse nationaliteit maar van Angolese origine, Jico P., gehoord in het kader van een aanvraag tot het verkrijgen van leefloon. De maatschappelijke assistent lichtte toe dat de man sinds 07/03/2010 ingeschreven staat in de gevangenis van Antwerpen. Vanuit het sociaal centrum werd de griffie van de Rechtbank gecontacteerd om het bewijs te krijgen dat men wel degelijk NIET in de gevangenis zit. De griffie meldt het OCMW dat man zich in december 2010 diende aan te melden voor het verkrijgen van een enkelband, maar niet kwam opdagen. Sindsdien staat de man geseind door de politie. Vanuit het Sociaal Centrum laat men man gaan. Omdat leefloon geweigerd wordt, dient hij door het OCMW gehoord te worden. De man heeft geen recht op leefloon omdat hij op basis van detinering (electronische enkelband) een uitkering ontvangt van het Ministerie van Justitie. De man moet zich dus melden bij Justitie en niet bij het OCMW. Deze namiddag werd hij gehoord door de raadsleden. Raadslid Christel Luyckx (Vlaams Belang) vroeg om de politie te verwittigen gezien het hier ging om een geseinde crimineel. Voorzitter Monica De Coninck weigerde dit. “We zullen hem vragen zich bij de politie aan te melden”, antwoordde ze lakoniek. De geseinde crimineel Jico P. mocht naar huis, weliswaar zonder leefloon.
 
Het Vlaams Belang is niet te spreken over deze gang van zaken. Het is onaanvaardbaar dat overheidsdiensten en mandatarissen zich verschuilen achter hun beroepsgeheim en de wet op de privacy om geen misdrijven te melden. Elke burger is bij wet verplicht om strafbare feiten te melden. Waarom geldt dat niet voor het OCMW? Waarom laat het OCMW geseinde criminelen lopen? Op de gemeenteraad van maandag as. zal door het Vlaams Belang hierover een vraag aan de burgemeester gesteld worden.
 

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...