OCMW-steuntrekkers aan het werk: prima! Stadsbestuur voert Vlaams Belangvoorstellen uit

Antwerps activeringsbeleid kan instroom asielzoekers en geregulariseerden niet meer aan

Immigratiestop dringt zich op!

Het College besliste om een taskforce op te richten met het doel te zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor sociale tewerkstelling in Antwerpen. Deze beslissing komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Op het College van 16 juli werd door het OCMW een presentatie gebracht over de financiële situatie van het Antwerps OCMW. Uit die presentatie bleek ook dat het aantal OCMW-steuntrekkers sneller stijgt dan het aantal beschikbare plaatsen voor sociale tewerkstelling. Dat is nieuw. De voorbije tien jaar slaagde het OCMW er in om steeds méér klanten sociaal tewerk te stellen. De voorbije twee jaar waren gemiddeld 70% van de steuntrekkers sociaal tewerkgesteld. Door de grote immigratietoevloed en in mindere mate ook ten gevolge van de economische crisis kan het Antwerps OCMW inzake sociale tewerkstelling de instroom niet meer aan. Trouwens ook voor het volgen van taallessen Nederlands voor nieuwkomers is er nu al een wachtlijst die soms (voor analfabeten) langer dan zes maanden is. Naast een intensifiëring van het activeringsbeleid is er in Antwerpen dus vooral nood aan een immigratiestop.


Het Vlaams Belang vraagt al jaren om alle steuntrekkers verplicht aan het werk te zetten. Uitgerekend de socialisten hebben deze voorstellen jarenlang tegengehouden en weggehoond. Onder druk van de stijgende immigratie – als het in feite al te laat is – zet het stadsbestuur nu toch een eerste stap richting verplichte tewerkstelling voor alle steuntrekkers (met uitzondering van wie medisch ongeschikt is, te oud of een opleiding volgt). Een leefloon is geen vrijgeleide om jaren niets te doen. We zitten in Antwerpen met een groeiende groep voornamelijk allochtone jongeren die totaal ongeschikt zijn voor de reguliere arbeidsmarkt. Het is normaal dat deze mensen – veelal nieuwkomers die nog nooit een eurocent belasting hebben afgedragen – in ruil voor hun uitkering iets voor de maatschappij zouden terugdoen, bijv. onkruid wieden, straten en pleinen proper houden,… .  Dergelijke zinvolle en nuttige bezigheden moeten vooral jongeren en nieuwkomers duidelijk maken dat het OCMW geen geld uitdeelt zonder tegenprestatie.

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...