OCMW-budget 2010: 30 miljoen tekort verdwenen!

In bijlage de tussenkomst van de Vlaams Belang-Vlott fractie in de Antwerpse OCMW-raad. Op 9 februari boog de OCMW-raad zich over het nieuwe budget 2010. Het oorspronkelijke budget werd ingetrokken na een klacht van het Vlaams Belang.
 
Het Vlaams Belang gaat in zijn tussenkomst ook in op de stoere doch hypocriete uitspraken van Monica De Coninck en Linda Quackels (SP.a). Het Vlaams Belang komt tot de slotsom dat het nieuwe budget een struisvogelbudget is dat niet aan de realiteit in de stad beantwoordt. Het houdt geen rekening met de socio-economische en etnische-demografische evoluties. De bestuursmeerderheid schuift de problemen voor zich uit. Het Vlaams Belang dringt daarom aan op een kerntakendebat. Het Antwerps OCMW moet vooral investeren in de aanpak van de vergrijzing en moet de kosten van de massa-immigratie volledig doorrekenen aan de federale overheid.
 
Het Vlaams Belang vindt het bovendien onaanvaardbaar dat er net nu op het sociaal beleid in onze stad bespaard wordt. 2010 is het jaar van de armoede en we zitten midden een economische crisis met stijgende werkloosheid tot gevolg. Het Vlaams Belang verwerpt de besparing van 2,75% van het stadsbestuur, maar vraagt ook aan het OCMW om te besparen op een aantal experimenten die omwille van hun kleinschaligheid weinig structurele impact hebben.

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...