Noodkreet van verzorgsters van de stedelijke kinderopvang over de werkdruk

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer voor de gemeenteraadszitting van maandag 31 maart 2014 betreffende noodkreet van verzorgsters van de stedelijke kinderopvang over de werkdruk 


In het kader van het zogenaamde groepsbrede besparingsplan, wordt ook binnen het AG KOP een personeelsvermindering doorgevoerd. Naar aanleiding van opmerkingen van mezelf en anderen in de gemeenteraad of de raad van bestuur van AG Kop of deze personeelsreductie in de stedelijke kinderopvang wel realistisch is, ook gezien het uitbreidingsbeleid, werd door de schepen steeds geantwoord dat dit perfect op te vangen is door een centralisatie van de opvangplaatsen. Nu blijkt dat de situatie zeker niet zo rooskleurig is als wordt voorgesteld. Het tekort aan personeel leidt nu al tot een hoge werkdruk, waarbij pedagogische activiteiten niet langer kunnen plaatsvinden en zelfs de veiligheid van de kinderen in het gedrang komt.


Graag had ik van de schepen vernomen op welke wijze het beleid zal worden bijgestuurd in het belang van een goede opvang.


 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...