Nieuw festivalterrein voor Laundry Day en Summerfestival

Interpellatie van Gerolf Annemans aan schepen Van de Velde voor de gemeenteraadszitting van maandag 23 september 2013 betreffende een nieuw festivalterrein voor Laundry Day en Summerfestival 


Op de terreinen van Nieuw Zuid start eind dit jaar de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk.


Daardoor moeten de organisatoren van Laundry Day en Summerfestival op zoek gaan naar een nieuwe locatie voor deze twee jaarlijkse evenementen.


Via een collegebesluit vernemen we dat Waterwegen en Zeekanaal NV al een concessieovereenkomst sloot met Laundry Day voor het terrein Middenvijver.


Vermits het stadsbestuur zich geëngageerd heeft om zulke evenementen te ondersteunen gaat zij op zoek naar externe partners voor de ontwikkeling van een geschikt festivalterrein. Een locatieonderzoek heeft reeds enkele mogelijke locaties in beeld gebracht.


Graag verneem ik van de schepen welke verschillende locaties gevonden zijn om zulke festivals te laten plaatsvinden.


Voor de organisatoren van Laundry Day en Summerfestival bleek echter enkel het domein Middenvijver als alternatief te kunnen dienen.


Graag verneem ik van de schepen of het stadsbestuur deze keuze ondersteunt?


Is er overleg gepleegd met de buurtbewoners?


Zal in de toekomst het domein Middenvijver als definitief festivalterrein dienen of wordt er nog steeds gezocht naar andere alternatieven?  

Gerolf Annemans
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...