Moskee- of moslimpatrouilles in Borgerhout zijn ontoelaatbaar!

Het Vlaams Belang verneemt vandaag dat de notoire fundamentalistische imam Nordine Taouil in het kader van het debat omtrent de rellen op de Turnhoutsebaan voorstellen heeft gedaan aan het Antwerpse stadsbestuur om bij evenementen die eventueel uit de hand kunnen lopen “specifiek daartoe opgeleide stewards uit de eigen gemeenschap” in te zetten. Volgens Taouil zouden de jongeren immers “des te agressiever reageren als ook de politie hardhandig optreedt”. In één adem verklaart Taouil bovendien de verantwoordelijkheid van de rellen “niet volledig te willen leggen bij de jongeren en hun ouders”. Taouil stelt: “Het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid, want de jongeren hebben geen uitlaatklep, geen recreatieruimtes als alternatief.”

Het Vlaams Belang stelt vast dat wat onze partij gisteren nog aanvoerde ter gelegenheid van de daartoe bijeengeroepen extra gemeenteraadszitting nu andermaal bewezen wordt. Moslimfundamentalisten hitsen jongeren op met de uiteindelijke bedoeling van Borgerhout een moslimenclave te maken waar zij en niet meer de autoriteiten het gezag vertegenwoordigen. Het is tekenend dat moslimfundamentalist Nordine Taouil tracht de verantwoordelijkheid voor de rellen af te schuiven op de maatschappij en de ‘hardhandig optredende politie’. 

De scherven van de rellen zijn bovendien nog maar net opgekuist of nu komt Nordine Taouil op de proppen met een voorstel om moslimstewards in te schakelen in Borgerhout, omdat de politie voor de islamitische relschoppers als een rode lap op een stier werkt. Het voorstel van Taouil komt erop neer dat een soort van religieuze patrouille –­ een soort Saudi-Arabische Mouttawa? – voortaan de orde zou handhaven in Borgerhout, met als alibi dat het gezag van de politie door moslimjongeren niet aanvaard wordt.

Uiteraard is dit wat de fundamentalisten uiteindelijk beogen: het vervangen van het democratische overheidsgezag door een islamitisch gezag. Door deze moslimstewards toe te laten zou men de poorten open zetten voor een volledige islamitische controle van Borgerhout, waarbij het uiteindelijk niet meer de overheid is, maar wel de moskee die er de wetten stelt. Voor het Vlaams Belang zijn deze moslimstewards die moeten toezien op de openbare orde in Borgerhout dan ook volkomen ontoelaatbaar. Het Vlaams Belang eist dat  burgemeester Patrick Janssens deze voorstellen uitdrukkelijk afwijst en ook duidelijk maakt dat fundamentalisten als Taouil op geen enkele manier kunnen aanvaard worden als gesprekspartner.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...