Mogelijke aanwezigheid van “klusjesmaffia” in Antwerpen

Mondelinge vraag van Wim Van Osselaer aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 25 februari 2013 betreffende mogelijke aanwezigheid van “klusjesmaffia” in Antwerpen

In november zond Telefacts een reportage uit over de zogenaamde ‘Ierse klusjesmaffia’, een fenomeen van rondtrekkende malafide zigeuners van Ierse afkomst die van deur tot deur trekken, beweren goedkoop klusjes te verrichten, maar uiteindelijk steeds meer geld eisen van hun klanten. Deze week werd ik gecontacteerd door enkele Wilrijkenaars die een situatie meemaakten die hier sterk aan deed denken. In tenminste één wijk belden Engelstalige klusjesmannen van deur tot deur aan met de vraag of er klusjes te verrichten zijn. Mensen ontvingen visitekaartjes van firma’s die enkel een gsm-nummer en een buitenlands adres vermelden. Controle op internet wijst uit dat er niets te vinden over deze klaarblijkelijke ‘spookfirma’s’, geen mailadres, geen vast telefoonnummer,… Tenminste één persoon heeft – zich de Telefacts-reportage van november herinnerend – aangifte gedaan bij de Wilrijkse politie.


Kan de burgemeester mij meedelen of hij op de hoogte is van dit fenomeen van Engelstalige huis-aan-huis rondtrekkende klusjesmannen in onze stad (op zijn minst in Wilrijk), hoe groot het fenomeen is, welke initiatieven reeds werden genomen om te controleren of deze klusjesmannen bonafide of malafide zijn welke politionele of desgevallend gerechtelijke maatregelen reeds werden genomen?

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...