Met bijna 4.000 m2 krijgt Antwerpen de grootste moskee van het land

De 63e moskee van Antwerpen komt eraan. Met bijna 4.000 m2 komt in Antwerpen de eerste megamoskee die tevens de grootste moskee van België wordt, bijna 1.500 m2 groter dan de geplande Fatih-megamoskee in de Gentse rabotwijk. Om u een idee te geven, de totale (vloer)oppervlakte van de Antwerpse Kathedraal is bijna 8000 m2. Locatie van deze nieuwe megamoskee: het postgebouw in de Wilgenstraat 2A.


Straks meer moskeeën dan kerken

Als deze trend zich doorzet zo is in Antwerpen straks het aantal moskeeën straks groter dan het aantal kerken (momenteel telt Antwerpen 93 kerken, waarvan er meerderen ontwijd en herbestemd worden). Een dik jaar geleden protesteerden wij nog tegen een nieuwe grote moskee op de Antwerpse Luchtbal, die eveneens in een oud postkantoor komt (1000 m2).

Antwerpen-Noord

Nergens in Antwerpen zijn er meer moskeeën dan in Antwerpen-Noord (18), en nu komt deze moskee er als 19e bij. Nergens is de islamisering dan ook zo sterk voelbaar als in Antwerpen-Noord en met name de Seefhoek, waar halal-winkels, schotelantennes, islamitische sluiers en algehele verloedering de toon zetten. Voor wie zich nog altijd afvraagt wat islamisering precies betekent: het betekent het steeds islamitischer worden van een wijk, gemeente, stad, samenleving, met alle gevolgen van dien: behalve een aantal uitzonderlijke excentriekelingen voelt geen Vlaming zich er nog thuis, en overigens geldt dat doorgaans ook voor Vlamingen met een niet-islamitische migratieachtergrond.

Moskeedichtheid

De grote moskeedichtheid in Antwerpen-Noord wordt ook geïllustreerd door het feit dat deze nieuwe megamoskee in de Wilgenstraat 2A op amper 150 meter zal liggen van de bestaande (erkende) Pakistaanse moskee Noor-Ul-Haram in de Van Kerckhovenstraat 87. Het mag duidelijk zijn dat de islam Antwerpen-Noord en met name de wijk Seefhoek en Stuivenberg overwoekert en overneemt. Niet te onderschatten is de sektarische wedijver tussen een Pakistaanse en Arabische (Marokkaanse) moskee, wat het aantal moskeeën alleen maar opdrijft.

Als bijlage vindt u de antwoorden van schepen Caroline Bastiaens op vragen van VB-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer met een gedetailleerd overzicht van alle (gekende) moskeeën in Antwerpen.

sv moskeeën antwerpen

Hetzelfde stramien

Het stramien is altijd hetzelfde en even doorzichtig als doeltreffend: hoe meer moslims zich in onze stad bevinden en hoe meer die zich in wijken concentreren, hoe meer islamitische gebedshuizen er nodig zijn. Sluwe, machtsgeile islampredikers spelen daar op in en overtuigen lokale moslimgemeenschappen om geld in te zamelen, organiseren benefiets, zoeken en vinden een locatie, huren of kopen het pand, krijgen de nodige vergunningen en klaar is kees. Vaak zijn nieuwe moskeeën ook uitbreidingen of verlengstukken van kleinere bestaande moskeeën die uit hun voegen dreigen te barsten, zoals in dit geval Moskee Omar in de Tulpstraat, die op amper 250 meter ligt van de geplande megamoskee in het postgebouw in de Wilgenstraat 2A.

Benefiet om 700.000 euro in te zamelen

De benefiet met als doel 700.000 euro in te zamelen voor de nieuwe megamoskee vindt dan ook plaats in Moskee Omar op 8, 9 en 10 december, met aparte ingang voor mannen en vrouwen. Op de uitnodiging (zie bijlage) staat te lezen:

*Ingang vrouwen:*
*Tulpstraat 49, 2060 Antwerpen*
*Ingang mannen:*
*Tulpstraat 53, 2060 Antwerpen*

De benefiet is live te volgen via Huda TV: http://www.hudatv.nl, een kanaal dat als doel heeft de moslimgemeenschap waar ze zich ook bevindt bij de les te houden en te islamiseren in plaats van te integreren in de niet-islamitische (gast)samenleving.

Islampredikers op de benefiet:

 

  • Moussa Rahouti: studeerde aan de Islamitische Universiteit van Rotterdam. Heeft Nederlandse tongval, maar doet zowat alles in het Arabisch. Hij zamelt regelmatig geld in voor moskeeën, zoals ook in Borgerhout. Hij staat op diverse sites, o.a. van moskeeën, te boek als ‘Koran-reciteur’, bijvoorbeeld op de website van een moskee in Turnhout. Hij is een typische ‘beroepsmoslim’, zoals de helaas overleden Nederlandse arabist Hans Jansen dat uitdrukte. De Islamitische Universiteit van Rotterdam (IUR), waar Rahouti naar eigen zeggen studeerde, kwam in opspraak wegens “haatzaaiende en gewelddadige teksten en oproepen van de rector en de ondermaatse kwaliteit van het onderwijs”. De accreditatie van deze ‘universiteit’ is dan ook ingetrokken. PVV-kamerlid Harm Beertema: “Eindelijk kan deze zogenaamde universiteit, die helemaal niet de naam universiteit verdient, door de minister gesloten worden. Dat is goed nieuws, want tot nu toe had de minister geen middelen om op te treden tegen de verwerpelijke uitspraken van de rector over Koerden, Armeniërs, homoseksuelen, Joden en over het slaan van vrouwen. Het is heel mooi dat deze instelling die een schandvlek voor het Nederlandse onderwijs is eindelijk dicht kan.” Rahouti dweept met Hamas, een filiaal van de islamistische Moslimbroederschap. Een door ons geraadpleegde Nederlandse arabist (die anoniem wil blijven), concludeert na het beluisteren van Rahouti’s Youtube-video’s met Arabische preken dat het ‘hardcore salafistische dogmatiek’ betreft.

 

  • Abdelaziz Alkabir : is van hetzelfde laken een pak: salafistische retoriek. Op een van de foto’s in Antwerpen (zie bijlage) is hij te zien met een groep piepjonge gehoofddoekte moslimkindjes die samen met hem het wijsvingertje in de lucht houden, dat verwijst naar de ‘tawhid’, het geloof in de Ene God (Allah). De tawhid is de eerste helft van de ‘shahada’, de mainstream islamitische geloofsgetuigenis. Het is een politiek totalitair statement van salafisten en jihadisten (onder wie recent ook Islamitische Staat) dat kan worden vergeleken met het ‘Sieg Heil’ van de nazi’s. De shahada en de tawhid verklaren alles wat niet-islamitisch is inferieur en bestempelen het als ‘te vernietigen’ of te koloniseren, te islamiseren. ‘Shahada’ betekent overigens ‘getuigenis’ (zoals in een rechtbank, maar dan zonder enig bewijs), wat het politiek-juridische karakter van de islam aantoont.

Moskee Omar

In 2010 al wees Vlaams Belang op het kwalijke karakter van Moskee Omar in de Tulpstraat. Jihadwatcher Peter Velle zei toen dat er jihadstrijders werden geronseld. Isa Abdurachmanov, de Tsjetsjeense spil van het Belgische terreurnetwerk en ook enkele Marokkaanse opgepakte jihadterreurverdachten, kwamen vaak over de vloer in Moskee Omar. Sindsdien hebben wij meerdere malen gevraagd om deze moskee te sluiten. Begin vorig jaar eisten wij opnieuw de sluiting van deze moskee (samen met 5 andere geïslamiseerde moskeeën) omdat ze regelmatig radicale sprekers ontvangt, wat vandaag met benefiet-predikers als Moussa Rahouti en Abdelaziz Alkabir opnieuw wordt bevestigd.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...