Megazuipfeest in Antwerpen

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 25 mei 2010 over het megazuipfeest in Antwerpen

Volgens Gazet van Antwerpen vindt er op 8 juli 2010 een zogenaamd “megazuipfeest” plaats in Antwerpen. Via de sociale netwerksite Facebook wordt opgeroepen om op 8 juli naar het Theaterplein te komen om zich lazarus te drinken. Volgens deze krant hebben reeds meer dan 700 deelnemers zich op Facebook gemeld. In het verleden hebben dergelijke activiteiten in het buitenland al voor behoorlijk wat ongevallen en overlast gezorgd. In sommige landen is het zelfs verboden om dergelijke activiteiten te organiseren.  1. Wie organiseert deze activiteit?
  2. Heeft de stad Antwerpen en/of de politie al contact met de organisatie?
  3. Zal de burgemeester dergelijke activiteit toelaten?
  4. Welke afspraken zijn er gemaakt?
  5. Is de burgemeester bereid de lokale politie de opdracht te geven om hier de nultolerantie aangaande de wet op de openbare dronkenschap en de bepalingen uit het politiereglement toe te passen, teneinde overlast en ongevallen te voorkomen?

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...