Masterplan huisvesting Lokale Politie Antwerpen

Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 23 september 2013 betreffende het masterplan huisvesting Lokale Politie Antwerpen 


Volgens de persbriefing van het college van vrijdag 19 juli jl. wenst de Lokale Politie Antwerpen een groot deel van haar diensten te centraliseren binnen één groot gebouw. Tijdterwijl zal blok B op de Noorderlaansite aan het korps worden toegewezen.


Zal door deze reorganisatie de algemene dienstverlening niet in het gedrang komen?


Extra mobiele eenheden worden georganiseerd om in te zetten bij o.a. ordediensten en grote korpsacties. Wat houdt dit precies in?


Onder de verruiming van de dienstverlening wordt verstaan dat de politie meer naar de mensen gaat ipv van de mensen naar de politie. Alsook het inzetten van meer en meer mobiele kantoren leidt naar het sluiten van politiesecretariaten in de verschillende districten. Is dit inderdaad de bedoeling van het stadsbestuur?

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...