Marokkaanse school in Borgerhout is rem op integratie

In tegenstelling tot de berichtgeving in bepaalde media is het Vlaams Belang alles behalve opgezet met de inrichting van de Marokkaanse school Iqra in het Antwerpse district Borgerhout. Het Vlaams Belang heeft bij monde van Filip Dewinter de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur om de met belastinggeld gefinancierde school in gebruik te geven aan de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en de vzw Iqra, van bij aanvang afgewezen.

Treffend is dat Mohamed Chakkar, initiatiefnemer en voorzitter van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, het project voorstelt als een school voor iedereen die de leerlingen beter wapent bij de overgang naar het secundair onderwijs. Uit de leerlingensamenstelling blijkt echter dat tachtig procent van de leerlingen van Marokkaanse origine is. De overige zijn luidens Chakkar afkomstig uit zwart Afrika, Afghanistan en Portugal. Niet bepaald een haven van integratie dunkt ons.

Opmerkelijk is tevens dat Chakkar de nadruk legt op de ‘thuiscultuur’ en dat “de leerlingen op de speelplaats de thuistaal mogen spreken die ze willen.” De school draagt zelfs een Arabische naam. Als statement kan dit tellen. Grotesk is bovendien de aangehaalde beweegreden van Chakkar om deze school te starten, namelijk dat er “onvoldoende kwaliteitsonderwijs zou zijn”, terwijl de PISA-studies van de OESO al jaren aantonen dat de niveaudaling precies een gevolg is van de té grote instroom van anderstalige en dus allochtone kinderen.

Voor het Vlaams Belang toont dit nogmaals aan dat de verschillende decretale initiatieven inzake gelijke onderwijskansen hun doel volledig voorbijschieten. Bovendien worden onder het mom van het ‘respect voor de diversiteit’ segregatie en apartheid gecultiveerd. Voor de gemeenteraadsverkiezingen liet de N-VA nog weten geen voorstander te zijn van dergelijke scholen. Nu geeft het stadsbestuur, die bouwheer was van het containerschool-project, de school in gebruik aan de Federatie van Marokkaanse Verenigingen. Deze school zal niet alleen een rem zijn op de integratie, maar vormt bovendien een gevaarlijk precedent. In Nederland kent men al veel langer het fenomeen van scholen die vanuit moslimhoek worden opgericht. Ze blijken in de praktijk zeer slecht onderwijs te verschaffen en de integratie tegen te werken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...