Leider van Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, krijgt twee jaar effectief!

De rechtbank van Eerste Aanleg velde deze morgen een vonnis in de zaak van de leider van Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, en van Ahmed Choudary, leider van Sharia4UK, de Engelse tegenhanger van Sharia4Belgium. Fouad Belkacem kreeg een gevangenisstraf van 2 jaar effectief en een boete van 550 euro voor aanzetten tot haat, discriminatie op basis van geloof, grove beledigingen aan het adres van Marie-Rose Morel en beledigingen en bedreigingen t.a.v. Filip Dewinter. Hoewel het Openbaar Ministerie zijn onmiddellijke aanhouding vroeg, besliste de Rechtbank dat hij als een vrij man kon beschikken.
 
Filip Dewinter : “Fouad Belkacem krijgt de zwaarst mogelijke straf. De straf blijft echter symbolisch. Ons rechtsysteem is zo laks voor criminelen dat Fouad Belkacem waarschijnlijk nooit de binnenkant van een gevangenis zal zien. Wie immers minder dan drie jaar effectief krijgt, moet in ons land zijn straf zelden uitzitten omdat de gevangenissen overvol zitten. De leider van Sharia4Belgium verliet fluitend de rechtbank en zal zich van de uitspraak niets aantrekken. Er is hier dus niet echt sprake van een strenge aanpak van het haatdragend moslimextremisme. Men moet dergelijke moslimextremisten de Belgische nationaliteit ontnemen en het land uitzetten”.
 
Filip Dewinter verheugt zich wel over het feit dat politici, zelfs als ze uitgesproken tot de oppositie behoren, nog kunnen rekenen op bescherming.
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...