Laudry Day en Summerfestival in 2015 op Linkeroever

Interpellatie van Gerolf Annemans aan schepen Van de Velde voor de gemeenteraadszitting van maandag 22 september 2014 betreffende convenant Middenvijver te Linkeroever

Het college heeft besloten dat zowel Laundry Day als Summerfestival voor de laatste keer plaatsvonden op de terreinen van Nieuw Zuid en dat beide evenementen vanaf volgend jaar zullen plaatsvinden op de Middenvijver op Linkeroever. Volgens onderzoek blijkt immers dat Antwerpen geen ander domein ter beschikking kan stellen waar zulke grootschaalse evenementen kunnen georganiseerd worden. Een convenant bewaakt de publieke functie van deze groenzone waarin een cultuur-recreatief programma een plaats krijgt. 

 

De stad heeft de intentie om een convenant af te sluiten met Docking Station bvba, Laundry Day nv en Summerfestival bvba. Hierin staat dat het gebied maar drie dagen per jaar als festivalzone ingericht mag worden, alsook maximum drie laagdrempelige evenementen. 

 

Mijn vragen:

 

Daar het college een convenant voorlegt aan de gemeenteraad, wordt er verondersteld dat de stad nog besprekingen heeft gehad met de verschillende natuurorganisaties en omwonenden? Wanneer hebben deze gesprekken plaatsgevonden? Zijn zowel de verschillende natuurorganisaties als de omwonenden akkoord met het convenant dat hier voorligt?

 

 

 

Gerolf Annemans
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...