Karolien Dewinter, dochter van Filip Dewinter, op de tweede plaats in district Merksem: “Veiligheid is mijn eerste prioriteit.”

Vlaams Belang-kandidatenlijst voor Merksemse districtsraad definitief
 
Karolien Dewinter, dochter van Filip Dewinter, op de tweede plaats: “Veiligheid is mijn eerste prioriteit.”
 
De Vlaams Belang-lijst voor de Merksemse districtsraadsverkiezingen is definitief. De lijst, die getrokken wordt door Vlaams parlementslid Jan Penris, is evenwichtig samengesteld, zowel qua leeftijd (de jongste kandidaat is net geen 21, de oudste kandidaat is 83 jaar) als qua beroepsactiviteit. Op de derde plaats staat de uittredende fractievoorzitter in de Merksemse districtsraad, Philippe Elst. Ook de andere uittredende raadsleden staan op nieuw op de lijst.
 
De lijst wordt geduwd door de gemeenteraadsleden Johan Van Brusselen en Bob Hulstaert. Bob Hulstaert is tevens oprichter van de Merksemse Vlaams Belang-afdeling.
 
Opvallende nieuwkomer op de Merksemse Vlaams Belang-lijst is Karolien Dewinter, tandartsassistente en de oudste dochter van Vlaams Belang-boegbeeld en gemeenteraadslijsttrekker Filip Dewinter. Zij staat op de belangrijke tweede plaats op de Merksemse kandidatenlijst.
Karolien verklaart haar kandidatuur als volgt: “Ik wil niet langer aan de zijlijn blijven staan. Als jonge moeder maak ik me zorgen over de toekomst van mijn zoontje. De immigratie en vooral de daarmee samenhangende toenemende onveiligheid bedreigen immers onze toekomst. De Vlaams Belang-afdeling Merksem bood me de tweede plaats op haar kieslijst aan en ik heb dan ook meteen ‘ja’ gezegd.”
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...