Jan Penris stelt keuze Cut and Cover tunnel A102 in vraag

Rudi Thomaes pleit voor verderzetting huidig BAM-project

Jan Penris stelt keuze Cut and Cover tunnel A102 in vraag

Vanmiddag debatteerde het Vlaams Parlement over de vierde voortgangsrapportage over het Masterplan 2020, dat de verkeersknoop om en rond Antwerpen moet oplossen.

De meeste projecten in dit Masterplan worden beheerd door de BAM, vroeger geleid door Karel Vinck, nu door Rudi Thomaes, oud VBO-voorzitter. Beide ondernemers werden uitvoerig gehuldigd door de commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Vlaams Parlementslid Jan Penris (Vlaams Belang) sloot zich hier uitdrukkelijk op aan.

In zijn eerste speech sprak kersvers BAM-voorzitter Rudi Thomaes  zich duidelijk uit voor een voortzetting van het bestaande BAM project, hetgeen Vlaams Volksvertegenwoordiger Penris  toch de wenkbrauwen deed fronsen. Hij vroeg zich af hoe sterk Thomaes staat in zijn verdediging van het oude project nu andere zwaargewichten uit de Antwerpse havengemeenschap onder leiding van  Leysen met scherp hebben geschoten op de BAM.

Jan Penris hekelde ook het vooruitzicht van een zogenaamde “cut and cover” tunnel voor de A102. Hij pleitte verwijzend naar de NMBS-studie terzake voor een geboorde tunnel.  De keuze voor een geboorde tunnel wordt ook gevraagd door de bewoners van Merksem, Ekeren en Schoten.  De minister verzekerde alvast dat de optie van een geboorde tunnel in de MER zal worden onderzocht.

Ook het Bouwdok kwam uitvoerig ter sprake. Waar dit dok zal komen maakt nog het onderwerp uit van een keuzestudie die bij voltooiing zal worden besproken in de BAM. Jan Penris pleitte om meer politieke volwassenheid  op te brengen en de locatie voor het dok snel te beslissen. Hij brak hierbij een lans om het bouwdok een aanzet te laten zijn voor de realisatie van het Saeftingendok.

Een primeur voor de commissie was de derde richtlijn voor de verdere opmaak van het plan-MER en het deelrapport van het Verkeerscentrum. De nieuwe richtlijnen verschaffen inzicht in het omgaan met de exploitatievoorwaarden (tol, rekeningrijden, vrachtverbod,…). Het deelrapport van het Verkeerscentrum geeft de doorrekeningen van de verschillende alternatieven. De MER-deskundige mobiliteit heeft tevens het rapport ‘Verkeerskundige analyse: tussentijdse resultaten’ opgemaakt. Deze documenten zijn te consulteren op: http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/oosterweelverbinding/oosterweelverbinding

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...