Jaarrekening 2010 OCMW Antwerpen: 13,7 miljoen euro tekort op stadsbijleg

Stad moet weigeren om nog nieuwe dossiers te behandelen: vol is vol!

Vandaag stelde de Ontvanger OCMW de jaarrekening 2010 voor aan de OCMW-raad. Zoals verwacht sluit het OCMW opnieuw af met een exploitatietekort dat – gelet op de eerder gemaakte afspraken met het college (collegebesluit 03/09/10 – zie bijlage) – door de stad zal moeten bijgepast worden. Het gaat om 13,7 miljoen euro voor 2010. 10,4 miljoen euro is het gevolg van het stijgend aantal bijstandtrekkers, vnl. asielzoekers en geregulariseerden. De overige 3,3 miljoen euro is het gevolg van de beslissing om de dotatie aan het Zorgbedrijf op te trekken in het kader van de 50/50-regeling. Het Vlaams Belang heeft voor dit scenario gewaarschuwd. Het is niet door het indienen van een nepbudget in evenwicht, dat de kosten ook daadwerkelijk als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het college heeft dus wat tijd gekocht, maar zal nu alsnog de tekorten moeten bijpassen. En als verder geen structurele maatregelen volgen, zal het de komende jaren niet anders zijn.


De Vlaams Belang-Vlott fractie in de Antwerpse OCMW-raad vraagt alvast dat Antwerpen alle kosten van de regularisaties afwimpelt op de hogere overheid. Het Antwerps OCMW wordt stilaan maar zeker de steunkas voor de asielzoekers en geregulariseerden. Zij maken ondertussen al 64,4% van het OCMW-klantenbestand uit. Nog amper 15% van de steuntrekkers zijn autochtonen. Door de enorme immigratietoevloed kan er bovendien niet gezorgd worden voor een degelijke en efficiënte inburgering, wat de leefbaarheid van de stad absoluut niet ten goede komt. De enige oplossing is een immigratiestop. Volgens het Vlaams Belang is de saturatiegrens immers al een hele tijd overschreden en dat wordt ook zo aangevoeld door een meerderheid van de Antwerpenaren. Indien op federaal vlak niet snel een initiatief wordt genomen, moet Antwerpen burgerlijk ongehoorzaam worden en geen enkel nieuw dossier van asielzoekers en geregulariseerden behandelen. Vol is vol!


 


 

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...