Is Antwerpen voorbereid op ebola-patiënten?

Mondelinge vraag van Anke van dermeersch aan schepen Duchateau voor de gemeenteraadszitting van maandag, 20 oktober 2014 betreffende ‘ebola

 

Het Antwerps stadbestuur heeft het federaal ministerie van Volksgezondheid gevraagd om een informatiecampagne op te zetten rond ebola. De schepen stelde reeds in commissie vorige week dat hij van mening is dat door een duidelijke informatiecampagne naar onder meer

scholengemeenschappen en initiatieven van kinderopvang, maar ook dat die nationaal moet worden georganiseerd. De schepen wil zo onder meer ook  beletten dat bepaalde bevolkingsgroepen worden gestigmatiseerd en dat er een angstpsychose zou ontstaan. Het valt anderzijds niet te ontkennen dat bepaalde bevolkingsgroepen in deze stad nauwere contacten onderhouden met de in West-Afrika getroffen gebieden.

Zelf bij verschillende Belgische voetbalclubs worden Afrikaanse spelers zoals de Congolese spits van Cercle Brugge Junior Kbananga en de Senagalese Racing Genk speler Kara Mbodji aan een bloedtest onderworpen om na te gaan of zij besmet zijn met ebola.

 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft ondertussen via de media laten weten dat het geen initiatief zal nemen en dat het iedereen vrij staat de informatie op hun website te consulteren.

 

        Wat heeft het stadsbestuur concreet gevraagd aan het ministerie van Volksgezondheid?

        Waarom werd deze vraag geformuleerd? Heeft de schepen concrete aanwijzingen van het feit dat er een angstpsychose in de maak is in deze stad?

        Welke concrete initiatieven nam of zal de stad zelf nemen nu het ministerie van Volksgezondheid via de media heeft laten weten dat het geen initiatief zal nemen en dat het iedereen vrij staat de informatie op hun website te consulteren?

        Welke informatie en richtlijnen werden er gegeven aan het stadspersoneel?

        Zal het stadsbestuur zelf ook budgetten vrijmaken en initiatief nemen indien nodig?

        Zal de schepen zorgen voor de bedeling van infraroodthermometers aan stadspersoneel en scholen, aangezien dit de eerste en enige wijze is om vast te stellen of iemand koorts maakt (één van de symptomen van ebola) zonder de persoon in kwestie aan te raken?

        Zijn de Antwerpse ziekenhuizen voorbereid op ebola-patiënten?

        Wordt de schepen op de hoogte gebracht van het verblijf van ebola-patiënten in het Tropisch Ziekenhuis dat in het centrum van Antwerpen gevestigd is of enig ander ziekenhuis op ons grondgebied? Verblijven er al ebola-patiënten in Antwerpen? Eventueel hoeveel en waar?

        UZ Gasthuisberg te Leuven kan maximaal 10 patiënten per dag opvangen: Hoeveel patiënten kunnen de Antwerpse ziekenhuizen per dag opvangen indien nodig?

        Zal de Antwerpse politie optreden tegen personen en organisaties die voorzorgsmaatregelen tegen ebola nemen in dezelfde categorie als de Belgische voetbalclubs?

 

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...