Integrale spreektekst inzake eedaflegging met hoofddoek in districtsraad Deurne

Lees hieronder de integrale spreektekst, voorgedragen door Marina Rothmayer tijdens de eedaflegging op donderdag 17 januari:

Dames en heren,
Wij hebben vandaag de eedaflegging meegemaakt van een PvdA-raadslid met hoofddoek, mevrouw Karima Choukri. Eerder legde in het district Antwerpen ook al een PvdA-raadslid de eed af met de islamitische hoofddoek. Mijn collega-districtsraadslid Hilde De Lobel wees toen op het feit dat de PvdA voor een heel groot deel afhankelijk is van moslimkiezers, en aldus de raadszaal misbruikt om de islam te promoten. Hilde De Lobel stelde dat ze zich als vrouw diep beledigd voelt. Ik sluit mij daar bij aan, en zal dat, gezien het belang dat wij als Vlaams Belang aan vrijheid, gelijkwaardigheid en vrouwenrechten hechten, uitgebreid toelichten.

lees meer op http://www.vlaamsbelangdeurne.be/4/186/

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...