In 2012 gemiddeld 102 asielzoekers per maand opgevangen in 12 hotels. Totale kostprijs: 1.419.731 euro

In antwoord op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter geeft staatsecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block cijfers vrij betreffende de opvang van asielzoekers in hotels in 2012. Uit het antwoord van de staatssecretaris blijkt dat in 2012 per maand gemiddeld 102 personen werden opgevangen in hotels.

In totaal werden 12 hotels door FEDASIL gebruikt voor opvang van asielzoekers. De totale uitgave voor deze opvang bedroeg 1.419.731 euro. Eind december 2012 werd de hotelopvang volledig afgebouwd.

Filip Dewinter: “Het Vlaams Belang heeft de hotelopvang van asielzoekers altijd al onaanvaardbaar gevonden. Onze partij is blij dat de hotelopvang eindelijk afgebouwd is, maar blijft pleiten voor een volledige reorganisatie van het asielbeleid. Opvang moet in eerste instantie gebeuren in de eigen regio van de asielzoekers. Asielzoekers moeten worden opgevangen in gesloten opvangcentra gedurende de ganse duurtijd van de procedure. Alleen zo kan een einde worden gemaakt aan het nog steeds massale misbruik van het asielstatuut.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...