In 2012 betaalde stad Antwerpen 15% van zijn facturen te laat

In 2012 betaalde stad Antwerpen 15% van zijn facturen te laat, wat resulteerde in een bedrag van 271.493,89 euro aan verwijlintresten

Anke Van dermeersch: “Stad moet zich houden aan principes van behoorlijk bestuur. Betalingsdiscipline moet beter. Stad heeft voorbeeldfunctie: te late betaling kost stad veel geld en schaadt de economie.”

In antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch liet Antwerps schepen van Financiën Koen Kennis weten dat de stad in 2012 85% van zijn facturen op tijd betaalde. 15% (1 op 6,6) van de facturen werd dus te laat betaald. Aan deze te late betaling van facturen hangt vanzelfsprekend ook een prijskaartje. In 2012 moest de stad een bedrag van 271,493,89 euro aan verwijlintresten ophoesten.  Ter verontschuldiging verwijst de schepen naar de moeilijke opstart van een nieuw boekhoudpakket.

Anke Van dermeersch reageert: “Het Vlaams Belang is van oordeel dat de stad zich moet houden aan de principes van behoorlijk bestuur. De betalingsstiptheid van de stad beter moet kunnen. Te late betaling van facturen kost de stad niet alleen veel geld, maar kan ook nadelig zijn voor bedrijven die lang op hun geld moeten wachten. Het Vlaams Belang is bovendien van mening dat de overheid inzake tijdige betaling een voorbeeldfunctie heeft.”

In zijn antwoord meldt de schepen dat er gewerkt wordt aan “een systeem van responsabilisering van de stadsdiensten, waarbij, indien toewijsbaar, de dienst die de verwijlintresten veroorzaakt deze via de volgende budgetwijziging ten laste moet nemen”.  Het Vlaams Belang zal vanzelfsprekend toezien op de effecten van deze responsabilisering en volgend jaar de financiënschepen opnieuw ondervragen over de betalingsdiscipline van de stad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...