Immigratietoevloed ook gevolg van laksheid stadsbestuur

Onbeheersbare immigratietoevloed naar Antwerpen ook verantwoordelijkheid van SP.a en gevolg van laksheid Antwerps stadsbestuur


Filip Dewinter: “Monica De Coninck probeert socialistische handen in onschuld te wassen. Ook voor haar geldt: eigen schuld, dikke bult”


Vlaams Belang wil onmiddellijk immigratiestop en actieve opsporing van illegalen in Antwerpen


Deze ochtend trok de Antwerpse OCMW-voorzitter Monica De Coninck aan de alarmbel. Antwerpen kan volgens haar de toestroom van nieuwe immigranten niet meer aan. Ze heeft natuurlijk gelijk. Het Vlaams Belang klaagt al jaren de onleefbare situatie aan waarin Antwerpen verzeild is geraakt ten gevolge van de massale immigratie, de islamisering, de gettovorming en de aanwezigheid van tienduizenden illegalen. Mevrouw De Coninck vergeet er echter bij te vermelden dat niet alleen de huidige federale regering hier verantwoordelijk voor is, maar ook haar eigen partij de SP.a en het Antwerps stadsbestuur veel boter op het hoofd hebben.


Enerzijds klaagt Monica De Coninck als OCMW-voorzitter aan dat ze de vreemdelingentoevloed niet meer de baas kan en acties in het vooruitzicht stelt. Anderzijds stelt Monica De Coninck als schepen voor Sociale Zaken en Diversiteit alles in het werk om het de nieuwkomers – legaal of illegaal – zo gemakkelijk mogelijk te maken.  De aangekondigde actie van de OCMW-voorzitter is een wanhoopsdaad waarachter ze haar eigen falen en het falen van de SP.a tracht te verbergen.


Het Vlaams Belang heeft begrip voor de noodkreet van de Antwerpse OCMW-voorzitter, maar begrijpt niet dat ze nu pas wakker schiet als het schip bijna gezonken is.  Als Pontius Pilatus wast Monica De Coninck haar handen in onschuld en weigert ze de verantwoordelijkheid op te nemen voor jarenlang socialistisch gedoogbeleid. Net door dit gedoogbeleid wordt nu de indruk gewekt dat Antwerpen een vrijhaven is voor alles en iedereen. De verantwoordelijkheid voor de onbeheersbare immigratietoevloed is een gedeelde verantwoordelijkheid: die van de federale regering – ja, zeker – maar ook die van het Antwerps stadsbestuur en van de SP.a.


De Antwerpse coalitie (CD&V, N-VA en Open-vld incluis) voert tot op heden nog steeds een laks beleid t.a.v. illegalen, promoot op alle mogelijke manieren de verrijking van de multiculturele samenleving, voert een diversiteitsbeleid tot op het belachelijke toe, heeft de radicale islam nooit een strobreed in de weg gelegd, heeft ervoor gezorgd dat hele wijken tot islamitische getto’s werden omgevormd. Ondertussen is reeds 51% van de OCMW-klanten asielzoeker, erkend vluchteling, geregulariseerd of via gezinshereniging naar ons land gekomen. Binnen tien jaar zal de helft van de Antwerpse bevolking uit allochtonen bestaan. Het asiel- en immigratie is één grote puinhoop.


Het Vlaams Belang wil dat het Antwerps stadsbestuur zelf alles in het werk stelt om de illegale immigratie aan te pakken. Met de algemene regularisatiecampagne die liep van 15 september tot 15 december hebben alle illegalen de kans gekregen om zich te regulariseren. De burgemeester moet vanaf nu werk maken van een actieve opsporing en repatriëring van illegalen. Antwerpen is gastvrij, maar niet gek! Een illegaal die nu nog in Antwerpen verblijft, is een avonturier of een oplichter. Voor deze mensen is er in onze stad absoluut geen plaats.


De federale regering moet van zijn kant werk maken van een kordaat en consequent asiel- en immigratiebeleid. Er moet dringend een immigratiestop voor Antwerpen komen en de kosten van de regularisaties moet volledig door de federale overheid gedragen worden. De SP.a voert vanuit Antwerpen nu oppositie tegen de federale regering, maar bakte er niets van als ze zelf in diezelfde regering zat. Integendeel, de eerste regularisatiecampagne kwam tot stand als Patrick Janssens voorzitter van de SP.a was. Het lakse immigratiebeleid in ons land werd mee goedgekeurd door de SP.a. De Antwerpse meerderheid bakt er al evenmin iets van. Burgemeester Janssens moet zelf het goede voorbeeld geven en in het kader van de eigen bevoegdheden een kordaat immigratiebeleid voeren, te beginnen bij een actieve opsporing van illegalen.


 

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...