Illegalen kunnen lid worden van Antwerpse bibliotheken : FDW legt klacht neer !

NV-A, CD&V, Open VLD, SP.A en Groen! normaliseren en banaliseren illegaliteit in Antwerpen

Filip Dewinter legt klacht neer tegen nieuw gebruikersreglement van de stedelijke openbare bibliotheken

Sinds gisteren is het voor illegalen mogelijk lid te worden van de Antwerpse bibliotheken.

In het nieuwe gebruikersreglement van de stedelijke openbare bibliotheken  – dat gisteren werd goedgekeurd door NV-A, CD&V, Open VLD, SP.A en Groen! –  staat in artikel 3 vermeld dat iedereen zich in de bibliotheek kan laten inschrijven op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Burgers “zonder papieren” kunnen mits voorlegging van administratieve documenten waarop hun woonplaats vermeld wordt, eveneens lid worden van de bibliotheek. Deze kaart is geldig in alle Antwerpse openbare bibliotheken.

Het Vlaams Belang en LDD stemden tegen.

 

Het Vlaams Belang wijst erop dat illegalen die in ons land verblijven op basis van artikel 75 van de vreemdelingenwet een strafbaar feit plegen en vervolgd worden met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete.

Tevens meent het Vlaams Belang dat het onaanvaardbaar is dat ambtenaren illegalen dienen in te schrijven als lid van de bibliotheek zonder dat zij aangifte doen aan politie of parket voor het feit dat de betrokken illegaal in ons land aanwezig is.

Artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering zegt nochtans dat iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, verplicht is daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd of de verdachte zou kunnen worden gevonden, en aan die magistraat desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten te doen toekomen.

In de praktijk komt het erop neer dat ambtenaren door het Antwerps stadsbestuur verplicht worden de wet te overtreden.

 

Het Vlaams Belang meent dat het bijzonder cynisch is dat de Antwerpse overheid die zoveel kritiek had – bij monde van OCMW-voorzitster en schepen voor Sociale zaken Monica De Coninck en burgemeester Patrick Janssens – op de regularisatie van illegalen en de vele extra kosten en overlast voor Antwerpen, nu zelf een mini-regularisatie in praktijk brengen.  Door illegalen de kans te geven lid te worden van de Antwerpse bibliotheken worden de

“sans papiers” verder gebanaliseerd en genormaliseerd.

Binnenkort kunnen illegalen als bewijs van hun goede integratie in het kader van hun regularisatie hun bibliotheekkaart voorleggen.

 

Het Vlaams Belang zal bij monde van fractievoorzitter Filip Dewinter klacht neerleggen bij de Antwerpse gouverneur. Dewinter vraagt de schorsing van het nieuw gebruikersreglement voor de stedelijke openbare bibliotheken.

 

Filip Dewinter

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...