Illegaal verblijf niet aanmoedigen Vlaams Belang vraagt aanpassing subsidieregeling

Naar aanleiding van provinciale subsidies aan vzw’s die zich onder meer bezighouden met het verstrekken van taalcursussen aan vreemdelingen die moeilijk in het bestaande aanbod terecht kunnen, stelde Vlaams Belang-provincieraadslid Dirk De Smedt eerder dat de beschikbare geldmiddelen bij voorkeur moeten worden gericht op vreemdelingen die uitzicht hebben op een langdurig legaal verblijf in dit land.
 
Al helemaal te gek noemde hij bij die gelegenheid dat er subsidies zouden vloeien naar cursussen voor illegale vreemdelingen. Het is immers een verkeerd signaal om mensen die niet het recht hebben in dit land te verblijven allerhande tegemoetkomingen aan te bieden. De facto wordt op die manier het asielbeleid ondergraven, want het ontraadt een vrijwillige terugkeer.  
 
Ondertussen zijn ook anderen tot dit inzicht gekomen. Zo besliste de Vlaamse regering nog niet zo lang geleden dat volwassenen die taallessen Nederlands of een andere cursus willen volgen voortaan de Belgische nationaliteit moeten hebben of geldige verblijfsdocumenten moeten kunnen voorleggen. Die vereiste staat ondertussen in het nieuwe onderwijsdecreet ingeschreven en vorige maand werd ook het schoolreglement van de provinciale onderwijsinstellingen in die zin aangepast.
 
Voor het Vlaams Belang is het niet meer dan logisch dat die lijn van het gezond  verstand wordt doorgetrokken en erop wordt toegezien dat er ook niet op een onrechtstreekse manier belastinggeld wordt besteed aan cursussen voor illegalen. Tijdens de provincieraadszitting van 24 mei e.k. zal Dirk De Smedt hierover de meerderheid interpelleren en vragen of de subsidieregeling in die zin kan worden aangepast.
 
Concreet zouden organisaties die zich bezighouden met het verstrekken van taallessen en andere cursussen, en die in aanmerking willen komen voor provinciale subsidies, er zich toe moeten engageren enkel cursussen te verstrekken aan volwassenen die beschikken over de Belgische nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Indien achteraf blijkt dat aan deze voorwaarde niet werd voldaan, zou de provinciale overheid de mogelijkheid krijgen de verleende subsidie terug te vorderen.
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...