‘Hou ze thuis’-actie van Filip Dewinter: “Deze verplichte moskeebezoeken zijn ongrondwettelijk. Ik roep ouders op hun kinderen thuis te houden bij verplichte moskeebezoeken.”

Toenemend aantal klachten van ouders en leerlingen van het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van verplichte moskeebezoeken tijdens lesuren
 
Bij het Vlaams Belang worden meer en meer klachten geregistreerd van leerlingen van het gemeenschapsonderwijs en hun ouders nadat deze leerlingen door scholen verplicht werden deel te nemen aan moskeebezoeken. Ouders van leerlingen in onder meer Antwerpen, Gent, Aarschot en Eeklo contacteerden het Vlaams Belang in dit verband. Geregeld organiseren scholen van het gemeenschapsonderwijs tijdens de lesuren in het kader van allerlei zogenaamd “pedagogische projecten” immers bezoeken aan moskeeën.
 
Leerlingen die met akkoord van hun ouders weigeren deel te nemen worden dan geregistreerd als “onwettig afwezig” en worden niet zelden zelfs gestraft. Dit gedrag is nochtans manifest strijdig met artikel 20 van onze Grondwet dat bepaalt: “Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden.”
 
Bovendien is het een realiteit dat leerlingen door deze moskeebezoeken worden misleid betreffende de ware aard van de islam. De ‘duizend-en-één-nacht’-islam die de leerlingen bij deze bezoeken wordt voorgeschoteld – die uiteraard “verdraagzaam” en “vredelievend” is – vertoont slechts weinig raakpunten met de realiteit.
 
Bij deze bezoeken wordt immers zedig gezwegen over zaken als de ongelijkheid van man en vrouw in de islam (vrouwen moeten in een moskee de gebedsdiensten bv. volgen van achter een muur, van waar zij de imam niet of nauwelijks kunnen zien), over de zeer problematische verhouding tussen islam en mensenrechten en over de geloofsdwang, waarbij het nog steeds een officieel islamitisch standpunt is dat afvalligen ter dood moeten worden gebracht.
 
Filip Dewinter organiseert daarom een 'Hou ze thuis'-actie: “Het kan niet dat deze moskeebezoeken tijdens de lesuren worden georganiseerd en het kan al helemaal niet dat leerlingen worden gestraft omdat ouders niet wensen dat hun kind deelneemt. Dit is manifest in strijd met onze grondwet. Als een school deze bezoeken toch wenst te organiseren, dan dienen deze buiten de lesuren plaats te vinden en dient deelname te gebeuren op vrijwillige basis. Ik roep ouders van Vlaamse leerlingen dan ook op hun kinderen niet te laten deelnemen aan moskeebezoeken die neerkomen op een schandelijke islamitische indoctrinatie van leerlingen.”
 
Filip Dewinter richt ook een schriftelijke vraag aan onderwijsminister Smet om de verplichte moskeebezoeken aan te klagen.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...