Hobokense meerderheid zit vol koekoeken inzake behoud Belvédère.

Een koekoek wil scoren, goed presteren en zorgen voor een nageslacht (lees veel kiezers) maar een ander moet er voor zorgen.  Een koekoek legt zijn eieren in andermans nest en laat dus iemand anders het werk doen. Deze werkwijze wordt perfect toegepast door NV-A, maar ook door de andere Hobokense meerderheidspartijen.

Op 14 april 2010 werden op de districtsraad van Hoboken door het Vlaams Belang een aantal mondelinge vragen gesteld omtrent de Belvédère in het park Sorghvliedt te Hoboken. Op 13 december 2010 werden tal van  voorstellen gelanceerd door het Vlaams Belang om de Belvédère te renoveren. 

Het Vlaams Belang is er zich van bewust dat de restauratie van de Belvédère een zeer hoog kostenplaatje draagt.  Men spreekt over een bedrag van maar liefst 650.000 Euro.  Gezien het unieke karakter van de Bélvèdere moeten echter alle mogelijke wegen bewandeld worden om over te gaan tot het behoud van dit gebouw.
Vlaams Belang gaf toen reeds een eerste voorzet aan de districtsraad door mee te delen dat het district dient  aan te kloppen bij Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en Vlaams Gewest.

lees meer op http://www.vlaamsbelanghoboken.be/4/450/

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...