Het loopt fout in Borgerhout

Interpellatieverzoek van gemeenteraadslid Hilda Vienne aan de burgemeester voor de gemeenteraadzitting van maandag 29 maart 2010 betreffende leefbaarheid Borgerhout

Op 11 maart jl. bracht de GvA een reportage over de leefbaarheid in Borgerhout, genaamd “Het loopt fout in Borgerhout.” De reportage geeft een realistische kijk op het leven in Borgerhout. Een verademing voor vele Borgerhoutenaars, want hun district wordt door het Antwerps stadsbestuur maar al te graag naar buiten gebracht als een aards paradijs voor jonge gezinnen. Over de tal van inbraken en andere vormen van criminaliteit wordt er door dit stadsbestuur niet gesproken. De realiteit is echter niet zo rooskleurig. Op basis van de criminaliteitcijfers voor de eerste elf maanden van het jaar 2009 blijkt dat de criminaliteit in Borgerhout maar liefst met 13% is gestegen.

Graag verneem ik van de burgemeester welke bijkomende initiatieven er genomen worden om de stijgende criminaliteit in Borgerhout in de dijken?
Welke specifieke maatregelen worden er genomen om de toenemende bendevorming tegen te gaan?
Hoeveel bijkomende politieagenten worden er ingezet om van Borgerhout een leefbaar district te maken?
Wat is het resultaat van het overleg tussen het college en de buurtvereniging ‘Borgerhout Beleefd’?

Hilda Vienne
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...