Het langverwachte Blue Gate …

Mondelinge vraag van raadslid Bruno Valkeniers aan schepen Philip Heylen voor de gemeenteraadszitting van maandag 22 februari 2016 betreffende PPS-aanbesteding Blue Gate Antwerpen

 

De lang verwachte beslissing over de toekenning van de PPS over het Blue Gate project lijkt genomen. Het stadsbestuur, de PMV en W & Z hebben het consortium Blue O’pen, bestaande uit DEME, en Bopro, aangeduid voor de sanering, herontwikkeling en commercialisering van de historische site Petroleum-Zuid.

Dat consortium zou intussen al een aantal logistieke en andere onderaannemers aangeduid hebben.

Hoewel er de volgende dagen via de media waarschijnlijk wel meer bekend zal raken, toch graag volgende vragen:

 

 

        kan de schepen wat meer duidelijkheid geven over het bereikte akkoord en de onderaannemingsakkoorden?

        wat zijn nu de volgende  te zetten stappen in de procedure?

        wat is de timing van de werkzaamheden die nu zullen volgen?

        Is er intussen al vooruitzicht op mogelijke nieuwe commerciële activiteiten op het terrein?

 

Bruno Valkeniers
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...