Het afschaffen van de verdoofde slachtvloer.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft besloten om enkel nog maar onverdoofd slachten te faciliteren en de verdoofde slachtvloer af te schaffen. Terwijl in andere landen het onverdoofd slachten wordt verboden, wordt in Antwerpen van het onverdoofd slachten de regel gemaakt, waarop nu zelfs geen uitzonderingen meer zijn.


Ons land heeft een wetgeving op het dierenwelzijn die bij slachtingen een voorafgaande verdoving oplegt. Op deze wet werden uitzonderingen om religieuze redenen voorzien. Het stadsbestuur maakt door enkel nog maar onverdoofd slachten te faciliteren van de uitzondering de regel.


Is de schepen dan ook niet van mening dat met deze beslissing een volledig verkeerd signaal wordt uitgezonden?


De bijdrage per schaap wordt opgetrokken van 25 naar 40 euro. Waarom wordt de volledige kostprijs niet gevraagd?


Het stadsbestuur doet een oproep om het ritueel slachten te vervangen door een financiële gifte te doen aan behoeftigen.


Blijft het enkel bij een oproep of zal het stadsbestuur in deze nog andere acties ondernemen om de moslimgemeenschap te overtuigen om te kiezen voor een valabel alternatief?


In welke mate zal er controle uitgeoefend worden op het verbod op thuisslachten?

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...