Hervorming van het stedelijk onderwijs

Interpellatie van Anke Van dermeersch aan schepen Marinower voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 januari 2014 betreffende de aangekondigde hervorming van het stedelijk onderwijs

Het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen is zinnens om de komende jaren een grondige hervorming door te voeren in het secundair onderwijs. De 19 middelbare scholen worden vanaf schooljaar 2014-2015 onder één koepel gebracht, genaamd “het Stedelijk Lyceum”.


Alle 190 huidige studierichtingen zullen worden gegroepeerd volgens vijf interessegebieden: wetenschappen-techniek, talen-cultuur, economie-toerisme-sales, welzijn-maatschappij en kunst-design-media, die zo veel als kan gecentraliseerd zullen worden op één of enkele locaties.  


Doel van deze hervorming is volgens het stadsbestuur om studiekeuzes te vergemakkelijken, het aanbod overzichtelijker te maken en de niet-gediplomeerde uitstroom tegen te gaan.


Hoe en binnen welke termijn denkt de schepen deze hervorming te organiseren?


Wat is de kostprijs van deze hervorming?


Zal deze hervorming leiden tot een personeelsherschikking (meer of minder personeel)?


Werd deze hervorming aangewend om mogelijke overlappingen qua onderwijsaanbod met andere nettten ongedaan te maken?

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...