Hervorming Antwerps onderwijssysteem ivm zittenblijvers


Mondelinge vraag van raadslid Pooters aan schepen Voorhamme voor de gemeenteraadszitting van maandag 19 december 2011 aangaande de uitspraken van de schepen over het zittenblijven en de reacties in de scholen en van de vakbonden


De aankondiging van het plan tot hervorming van het Antwerps onderwijssysteem om het aantal zittenblijvers in het Antwerps secundair onderwijs drastisch te verminderen, stuitte op heel wat verzet bij de scholen uit alle netten en bij de vakbonden. De schepen deed heel wat krasse uitspraken zoals “Ons onderwijs creëert afval”, “De onderwijskoepels van vrij en gemeenschapsonderwijs reageren veel te traag en te behoudsgezind, om van de vakbonden maar te zwijgen.” ACOD eist zelfs het ontslag van de schepen.


Ongeveer 50% van de leerlingen in het secundair onderwijs moet tijdens hun schoolloopbaan wel eens blijven zitten, waarbij de zittenblijvers veelal uit kansarme buurten komen zoals Borgerhout, Antwerpen-Noord, Linkeroever. Dit is trouwens ook het gebied waar de meeste spijbelaars woonachtig zijn.


Het pleidooi tegen het zittenblijven werd dus zeker niet met enthousiasme onthaald door de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij het onderwijs. Het uitsluiten van het zittenblijven zou leiden tot nog heterogenere groepen dan waarmee het lerarenkorps nu al geconfronteerd wordt. Het beroep van leraar in een stedelijke context wordt steeds zwaarder, er haken steeds meer jonge leerkrachten snel af waardoor we te kampen krijgen met een tekort aan leerkrachten. Bovendien komt dit het onderwijsniveau niet ten goede.


Mijn vragen aan de schepen luiden:


1) Blijft u halsstarrig bij uw idee om het zittenblijven tot quasi nihil te herleiden? Denkt u niet dat de mensen op het terrein, nl. het onderwijzend personeel en de directies beter geplaatst zijn om een inschatting hierover te maken? Waarom hebt u niet eerst met hen (met mensen uit de verschillende netten) overlegd? Pas na de eis voor uw ontslag biedt u uw excuses aan maar is dit niet te laat? Zal u nog kunnen blijven functioneren als schepen voor Onderwijs wanneer de Antwerpse onderwijssector alle vertrouwen in u verloren heeft?


2) Is de 50% zittenblijvers niet grotendeels te wijten aan de gebrekkige kennis van het Nederlands en aan het spijbelbeleid dat schromelijk tekortschiet als we de toename van het aantal  spijbelaars in het schooljaar 2011-2012 zien? Moet het beleid niet eerst aangepakt worden aan de wortel, nl. door de organisatie van taalbadklassen en een strenger optreden voor spijbelaars?


3) Denkt u echt dat een leraar/lerares met vaak erg grote klassen elke afzonderlijke leerling een aparte begeleiding kan geven? Denkt u niet dat uw idee over onderwijs een utopie is dat enkel realiseerbaar is bij privé-onderwijs?


 

Peggy Pooters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...