Heraanleg van de Keyserlei


Interpellatie van raadslid Staf Wouters aan schepen Voorhamme voor de gemeenteraadszitting van maandag 20 december 2010 i.v.m. de heraanleg van de Keyserlei en de plannen van het stadsbestuur om gevelterrassen te bannen op de nieuwe Keyserlei

 

Zopas mochten we vernemen dat de zaakvoerders van de horecazaken gevestigd op de Keyserlei aktie hebben gevoerd naar aanleiding van de plannen van dit stadsbestuur om een verbod in te voeren op het plaatsen van een gevelterras.

De zaakvoerders van de horecazaken op de Keyserlei sluiten tevens in de marge van hun aktie niet uit om juridische stappen te zetten tegen de plannen van dit stadsbestuur om gevelterrassen te bannen uit het straatbeeld van de heraangelegde Keyserlei.

Frappant is te moeten vaststellen dat er zaken zijn die de afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd met het akkoord van de stad die zelfs voor de nodige vergunningen hebben gezorgd!

Nog voor deze investering is afgeschreven verandert de stad intussen wel haar plannen, en worden de uitbaters geconfronteerd met extra kosten.

 

Daarom volgende vragen:

 

– Blijft de stad bij haar plannen om gevelterrassen te bannen uit het straatbeeld bij de heraanleg van de Keyserlei?

– Bestaat er eventueel nog de intentie om de plannen van de Spaanse architect Manuel de Sola die het nieuwe gezicht van de straat tekende in opdracht van dit stadsbestuur te hertekenen of aan te passen zodat er alsnog een compromis uit de bus komt waarbij het plaatsen van een gevelterras terug mogelijk wordt?

– Werd er al rekening gehouden of begrip opgebracht voor de suggesties van de uitbaters op de Keyserlei waarbij rekening wordt gehouden met de suggesties van de horecauitbaters die opteren voor een gevelterras?

– Is men er zich van bewust vanuit de stad dat de nieuwe plannen wel eens voor een sociaal bloedbad zouden kunnen zorgen voor sommige horecauitbaters gelegen op de Keyserlei?

– Gaat men nog terug aan tafel zitten met de uitbaters?

– Wordt er eventueel een schadevergoeding uitbetaald aan de uitbaters bij eventuele inkomstenverlies voortkomend uit de plannen van de stad?

– Waarom krijgen de uitbaters plots geen inspraak meer na eerder gemaakte afspraken met de stad?

 

 

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...