Heraanleg Generaal Lemanstraat: Open-vld danst op twee benen

Gemeenteraadslid Marinower is voor in de gemeenteraad en tegen in de media
 
 
Volgens een artikel in de krant is Open-vld boos op de plannen van schepen van Openbare Werken Guy Lauwers (sp.a) voor de heraanleg van de Generaal Lemanstraat. Het aantal rijstroken wordt van twee naar één teruggebracht en de straat krijgt een breed fietspad. Open-vld stelt een alternatief voor. Het fietsverkeersnetwerk Singel-binnenstad kan op een veel betere en veiligere manier aansluiting vinden via de Karel Oomstraat.
 
Daarmee neemt de Open-vld letterlijk het voorstel van gemeenteraadslid Johan Van Brusselen (Vlaams Belang) over. Tijdens de raadscommissie Openbare Werken van 19 oktober 2010 liet raadslid Van Brusselen als enige een kritische noot horen. We lezen in het verslag: “Raadslid Van Brusselen heeft bedenkingen over de breedte van de weg en of het fietspad daar wel veilig kan worden ingericht. Hij vraagt zich af of parallelwegen zoals de Karel Oomsstraat geen betere oplossing kunnen geven”. Schepen Lauwers gaat niet in op het voorstel van Johan Van Brusselen. Schriftelijk laat hij weten dat er gekozen is voor het concept waarbij in de toekomst stadinwaarts verkeer over 1 baan en staduitwaarts verkeer over 2 banen wordt geleid waardoor meer ruimte vrijkomt voor fietsers en voetgangers.
 
Open-vld’er Marinower zegt niets in de commissie en stemt in de daaropvolgende gemeenteraad samen met de meerderheid voor de heraanleg (zonder één woord commentaar). Tegen de plannen stemde in de gemeenteraad enkel de Vlaams Belang-Vlott fractie. Johan Van Brusselen was de enige die kritische vragen had en een alternatief voorstel naar voren bracht.
 
Nadat de Open-vld (inclusief Marinower) dit zonder één opmerking mee heeft gestemd en goedgekeurd, verandert de partij nu blijkbaar van aanpak en tracht ze zich te profileren als oppositiepartij. Op het enige moment waar de Open-vld werkelijk een signaal had kunnen geven – tijdens de stemming in de Antwerpse gemeenteraad – was het oorverdovend stil.
 
Het Vlaams Belang is niet te spreken over dergelijke manier van politiek voeren. In de gemeenteraad zwijgen en het voorstel goedkeuren, in de media oppositie voeren tegen de heraanleg en het voorstel van het Vlaams Belang overnemen, is niets meer of niets minder kiezersbedrog.
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...