Heraanleg De Keyserlei: horeca niet tevreden!


Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Wouters aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 28 maart 2011 betreffende de heraanleg van De Keyserlei.


 

Met als titel: ” Groen licht voor De Keyserlei “, mocht ik via de krant vernemen dat het college op vrijdag 25 maart jongstleden het plan voor de heraanleg van De Keyserlei goedkeurde.

Dat de horeca hier niet bepaald blij mee is, zal dit stadsbestuur worst wezen. Getuige hiervan de uitspraak: ” Stadsbestuur bindt niet meer in “.

Dat dit stadsbestuur niet bepaald horecavriendelijk is wisten we reeds langer, maar deze heraanleg tart hierbij alle verbeelding!

 

Daarom volgende vragen:

 

– Waarom blijft dit stadsbestuur halsstarrig weigeren om dit plan alsnog aan te passen?

– Vreest het college geen problemen met de heraanleg van De Keyserlei, vermits er afgeweken wordt van de Vlaamse norm voor wat betreft de toegang voor brandweervoertuigen?

– Waarom wordt er nadat er verschillende overlegmomenten hebben plaatsgevonden met een horecadelegatie uiteindelijk geen gevolg gegeven aan de verzuchtingen van de plaatselijke uitbaters van horecazaken op De Keyserlei?

– Waarom kan men de bomenrij niet opschuiven of één bomenrij planten?

– Wil de stad alsnog overwegen om tegemoet te komen aan de wens van de horeca om hen een gevelterras te geven van vier meter i.p.v. twee meter?

 

 

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...