Grote eentalig Turkse reclameaffiches in parking Grote Markt, op enkele stappen van het Antwerpse stadhuis.

Filip Dewinter: “Antwerps stadsbestuur moet assertiever zijn in verdediging van het Nederlandstalig karakter van onze stad.”

Vlaams Belang wil meldpunt voor aantastingen van het Nederlandstalige karakter van onze stad en een schepen van Vlaamse Zaken

In Antwerpse parkeergarages zijn dezer dagen eentalig Turkse reclameaffiches te ‘bewonderen’ (zie foto in bijlage). Het betreft reclame van de Turkse DenizBank waarbij met de slogan ‘Türkiye’ye para göndermek hiç bu kadar kolay olmamisti” reclame wordt gemaakt voor het versturen van geld.  In het bestuursakkoord schreef de nieuwe stadhuiscoalitie nochtans neer dat Antwerpen een “stadsgemeenschap is” die “bestaat uit een rijke diversiteit aan talloze culturen”,  maar dat “de Nederlandse taal  ons allemaal verbindt”.

In de praktijk blijkt echter dat het Nederlands in onze stad zelfs in de publieke sfeer steeds meer in de verdrukking komt. Vaak met medeplichtigheid van het stadsbestuur. Nog in de gemeenteraad van september verdedigde onderwijsschepen Marinower het feit dat op de speelplaats van de nieuwe Marokkaanse school in Borgerhout het gebruik van het Nederlands niet meer verplicht is. Ook in het straatbeeld maken allochtone winkels en bedrijven in toenemende mate gebruik van anderstalige (Arabische, Turkse,…) opschriften en reclame. Zelfs in de parkeergarage van de Antwerpse Grote Markt – op enkele stappen van het stadhuis, waar de N-VA het nu voor het zeggen heeft – wordt nu dus eentalig in het Turks geafficheerd. Qua symboolwaarde kan dit tellen.

Filip Dewinter weet dat de uitbating van deze parkeergarage – net als de uitbating van 26 andere Antwerpse parkeergarages – in handen is van een privaat bedrijf, nl. Interparking en dat de stad dus niet direct verantwoordelijk kan gesteld worden voor de aanwezigheid van de anderstalige reclameaffiches in deze parking.

Filip Dewinter: “Toch toont het voorval – samen met andere feiten – aan dat er dringend nood is aan een assertiever beleid voor de verdediging van het Nederlands. De stad is bijvoorbeeld een belangrijke klant en partner van Interparking. Het stadsbestuur moet Interparking duidelijk maken dat Antwerpen een Vlaamse stad is waar Nederlands de voertaal moet zijn en dat anderstalige reclame dus ongewenst is. In het bestuursakkoord wordt veel aandacht besteed aan het belang van het Nederlands. Het Vlaams Belang verwacht na deze woorden nu eindelijk daden.”

Het Vlaams Belang wil een meldpunt waar burgers aantastingen van het Nederlandstalige karakter van onze stad kunnen melden en de aanstelling van een schepen van Vlaamse Zaken, die de verdediging van het Nederlandstalig karakter van onze stad ter harte neemt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...