Grote Antwerpse opiniepeiling 2012 : op 175.000 ex via De Post bij de Antwerpenaren

Vlaams Belang bevraagt Antwerpenaren over stedelijk beleid
Resultaten opiniepeiling zullen op het stedelijk programmacongres op zaterdag 26 mei voorgesteld worden
 
In oktober komen de lokale verkiezingen – in Antwerpen zowel gemeente- als districtsraads-verkiezingen – eraan en het Vlaams Belang organiseert dan traditiegetrouw een grote opiniepeiling. De opiniepeiling wordt samen met het magazine Antwerps Nieuws (175.000 ex) bezorgd aan alle Antwerpenaren. In 101 vragen polsen we naar de Antwerpse mening (zie bijlage). Hoe ervaart de  Antwerpenaar zijn stad, het beleid van burgemeester Janssens en de voorstellen van het Vlaams Belang? De opiniepeiling werd in 9 edities verspreid. 10 vragen gaan specifiek over het eigen district. De Antwerpenaar mag zelf ook voorstellen en suggesties doen. Het Vlaams Belang roept in het bijzonder ook degenen op die nog nooit voor het Vlaams Belang stemden, maar die de ‘goednieuws’-show van Janssens niet geloofwaardig vinden hun mening kenbaar te maken.
De mening van de Antwerpenaar over zijn stad is voor het Vlaams Belang belangrijk. Het Vlaams Belang wil de komende jaren immers rekening houden met die Antwerpse mening. We roepen de Antwerpse bevolking op om zich met het invullen van de enquête te engageren voor een betere stad. Gelet op de demografische evolutie is het de laatste verkiezing dat de Vlaamse Antwerpenaar nog zijn mening kan doordrukken. Vanaf 2018 zal hij immers in de minderheid zijn. Méér dan 50% van de Antwerpse bevolking zal dan allochtoon zijn.
De resultaten van de enquête zullen een voorname plaats krijgen in het stedelijk programma van het Vlaams Belang. Op zaterdag 26 mei zullen de resultaten bekend gemaakt worden op het Antwerps programmacongres in de cruiseterminal aan de Scheldekaaien.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...