Gratis pocketboek: ‘Hoe overleven in een islamitische samenleving?’

Vanaf dit weekend verspreidt Het Vlaams Belang in samenwerking met “Steden tegen Islamisering” (STI) een pocketboekje van de hand van Filip Dewinter met als titel “Hoe overleven in een islamitische samenleving”.  
In dit pocketboekje dat een zestigtal pagina’s telt geeft Filip Dewinter tien lessen om als Dhimmi (niet-moslim) te overleven onder moslimheerschappij. In het pocketboekje “Hoe overleven in een islamitische samenleving?” schets Dewinter welke de risico’s zijn om als niet-moslim in een geïslamiseerde samenleving te leven.
Kritiek op de islam, het niet respecteren van de ramadan, het niet naleven van de islamitische kledingvoorschriften, het drinken van alcohol of het organiseren van een muziekcongres, roken of gokken, …   worden niet getolereerd is een islamsamenleving. 
Met deze nieuwe publicatie wil Filip Dewinter aantonen hoe ingrijpend de impact van de islamisering op onze samenleving kan zijn. Het pocketboekje “Hoe overleven in een islamitische samenleving?” wordt verspreidt op 20 000 exemplaren. Tevens worden een 500 000 pamfletten verspreidt in alle grootsteden van Vlaanderen ( Gent, Antwerpen, Kortrijk, Vilvoorde, Brussel, Mechelen, …) om het pocketboekje te propageren.
Met dit pocketboekje “Hoe overleven in een islamitische samenleving?” wil het Vlaams Belang propageren als de enige partij die kant tegen de islamisering van Vlaanderen.
Naar aanleiding van de publicatie van het pocketboek “Hoe overleven in een islamitische samenleving?” formuleert het Vlaams Belang vijf concrete voorstellen om de islamisering van Vlaanderen tegen te gaan.
Een immigratiestop vanuit de moslimlanden naar Europa.
Geen ondersteuning, erkenning of subsidiëring van de islam door de overheid.
Geen toegevingen aan de islam betreffende de fundamentele waarden van onze beschaving (afschaffen van het onverdoofd ritueel slachten, niet toelaten van hoofddoeken, geen gescheiden zwemmen in de zwembaden, …).
Moslims dienen te slagen in een inburgeringexamen vooraleer over een definitieve verblijfsvergunning te kunnen beschikken.
Moskee-stop, verbod op minarettenbouw en uitwijzing van fundamentalistische imams.
Met dit gratis pocketboek wil het Vlaams Belang duidelijk maken dat de islam niet thuishoort op Europees grondgebied.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...