Gratis advertentieblad van Portugese en Braziliaanse gemeenschap prijst Antwerpen aan als stad waar illegalen gratis hulp krijgen

Vlaams Belang wil actie van stadsbestuur: Antwerpen moet af van negatief ‘illegalopool’ imago

Vlaams Belang pleit voor Antwerpse ontradingscampagne illegaliteit

Verbaasd nemen we kennis van een advertentie in het augustusnummer van het maandblad “AB Classificados”. Dit gratis advertentieblad voor de Portugese en Braziliaanse gemeenschap  in ons land wordt maandelijks op 9000 exemplaren verspreid.

Op pagina 40 wordt Antwerpen op een halve pagina aangeprezen als stad waar illegalen welkom zijn en kunnen genieten van allerlei gratis diensten. In de advertentie staat te lezen dat:

–          het OCMW (sociaal Centrum Plein, Lamorinièrestraat 137, 2018 Antwerpen) hulp biedt aan illegale immigranten;

–          illegalen voor gratis medische  hulp terecht kunnen bij de artsenpraktijk in de Van Maerlantstraat 55, 2060 Antwerpen;

–          gynaecologen ter beschikking staan van illegale immigranten in de Verversrui  3, 2000 Antwerpen.

Het is al ver gekomen dat diensten voor illegalen al openlijk geadverteerd worden. Zonder advertenties is Antwerpen al een geliefkoosde stad voor illegale immigranten. Niet minder dan 5.000 regularisatiedossiers werden tijdens de algemene regularisatiecampagne van vorig jaar ingediend. Dagelijks melden zich nieuwe individueel geregulariseerden aan in het sociaal centrum Plein van het Antwerps OCMW. De gemiddelde stijging van het aantal steuntrekkers bij het OCMW bedraagt al meer dan 100 per maand. Vele in Antwerpen verblijvende illegalen doen zelfs de moeite niet om een regularisatieaanvraag in te dienen.

Het Vlaams Belang wil dat de burgemeester bij de redactie van het blad informeert naar de herkomst van deze advertentie. Indien de redactie hier zelf voor verantwoordelijk is, dient de burgemeester in het volgende nummer een stedelijke advertentie op te nemen waarin gewezen wordt  op het feit dat illegaal verblijf een misdrijf is. Zou blijken dat er een door de stad of het OCMW gesubsidieerde vereniging achter deze advertentie schuilgaat, moet die subsidie verminderd worden.

Het Vlaams Belang wil dat de burgemeester kordater zou optreden tegen illegale immigratie. Hier verblijvende illegalen hebben vorig jaar de kans gehad om zich te regulariseren. Wie nu nog illegaal in Antwerpen verblijft, moet het land uit! De burgemeester moet dringend af van zijn gedoogbeleid. Het Vlaams Belang pleit voor het voeren van een ontradingscampagne. Antwerpen moet dringend af van haar negatief imago als meest lakse stad van West-Europa ten aanzien van asielzoekers en illegalen. Dergelijke advertenties versterken dit imago alleen maar.  Wereldwijd!

 

Filip Dewinter,                                                                               Philippe Van der Sande,

fractievoorzitter gemeenteraad                                                    fractievoorzitter OCMW-raad

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...