Geslaagde protestactie tegen ritueel slachten!

Hieronder vindt u de teksten van Anke Vandermeersch en Sam van Rooy , alsook de link naar het verslag van ATV.

Dames en heren,

Morgen worden hier duizenden dieren zonder verdoving op beestachtige wijze afgeslacht ter ere van het islamitisch Offerfeest.

Morgen opent hier exclusief voor moslims een door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) erkend slachthuis dat speciaal voor hen slechts enkele dagen tijdens het Offerfeest geopend zal zijn.

De media stelt dat de N-VA’ers in het Antwerpse stadsbestuur en in de Vlaamse regering hun afkeer geuit hebben over dit nieuwe slachthuis. Volgens N-VA schepen Fons Duchâteau zouden moslims het verbod op tijdelijke slachtvloeren omzeilen en kan hij daar niks aan doen. Volgens N-VA minister Ben Weyts neemt moslimgemeenschap een loopje met het verbod op onverdoofd slachten.

Ocharme, ochhere! Veel geblaat, maar weinig wol van deze twee N-VA bestuursverantwoordelijken!

De enige partij die hier zijn verantwoordelijkheid opneemt en blijft hameren op een algemeen waterdicht verbod op onverdoofd ritueel slachten in het Vlaams Belang.

Wij staan hier vandaag om uitdrukking te geven aan onze walging.

Zowel het gedrag van de moslimgemeenschap als dat van de bestuursverantwoordelijken met N-VA op kop is ronduit walgelijk!

Dames en heren,

Onlangs, meer bepaald begin juni, moest ik als gemeenteraadslid via de media vernemen dat er in Antwerpen een speciaal erkend slachthuis zou komen om moslims hun Barbaarse rituele slachtingen te laten uitvoeren naar aanleiding van hun jaarlijks Offerfeest.

Toen ik op de gemeenteraad van eind juni het stadsbestuur onder leiding van de N-VA en burgemeester De Wever hierop aansprak, kwam er weinig tot geen reactie.

Pijnlijk beschamend als je het mij vraagt.

Het Antwerps bestuursakkoord heeft als titel ‘Respect voor A’, maar het stadsbestuur heeft helemaal geen respect voor u, Antwerpenaren, en al helemaal geen ‘Respect voor dieren’.

Enkel de stemmen van hun kiesvee zijn van tel en dus mogen moslims ook dit jaar weer vele duizenden dieren onverdoofd ritueel slachten in een speciaal voor hen erkend slachthuis en dit op onze kosten.

Nochtans staat onder punt 408 van het stadsbestuur dat men zo stoppen met faciliteren van onverdoofd slachten op het Islamitisch Offerfeest en dat men alternatieven zou uitwerken.

Wel, als dit spik splinter nieuwe slachthuis het alternatief is, dan is dit toch wel het grootste kiezersbedrog dat ik ooit zag in de Antwerpse politiek.

De gronden en gebouwen die u hier ziet zijn bovendien eigendom van de stad en worden door het stadsbestuur in concessie gegeven om deze verderfelijke folterpraktijken mogelijk te maken.

In de stadsbegroting voor dit jaar, 2015, werd weeral eens meer geld dan vorige jaren, maar liefst 184.750 euro, ingeschreven voor het betalen met ons belastinggeld van dit Barbaars Offerfeest.

De N-VA schepen wist in de gemeenteraad enkel te melden dat hij op de hoogte was en dat het volgens hem om een privé initiatief ging dat volgens hem in onze stad kon als ze maar voldoen aan de geldende VZW-wetgeving en de Wet op het dierenwelzijn.

Deze laffe houding van het stadsbestuur onder leiding van N-VA is nog des te erger omdat de VZW ‘Burgerplatform’/‘Islamitisch Offerfeest Antwerpen’ en dus dit slachthuis niet voldoet aan de geldende wetgeving. Ze overtraden de wet al een eerste maal toen ze bij hun oprichting en publicatie in het Belgisch Staatsblad geen oprichtende leden vermelde.

En ondertussen weten we waarom! Dit slachthuis heeft als mede-oprichter niemand minder dan een politiek pionnetje van de SP.a, dat moslim stemmen moet ronselen tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.

Dat is ook meteen de enige reden waarom de N-VA wat mekkert in de pers over deze flagrante ontduiking van de geldende wetgeving.

Het Vlaams Belang is de enige oppositie partij die effectief protesteert tegen deze gang van zaken. Voor ons geen holle woorden in de media ver van de problemen die de Antwerpenaren ondervinden door de toenemende islamisering van Antwerpen.

Het Vlaams Belang staat niet enkel vandaag hier op de barricades, maar ook dagelijks in Brussel.

In het Vlaams parlement ondervroeg ik juni minister Ben Weyts al over de op til zijnde  flagrante inbreuken op ons beschavingsniveau en onze cultuur van dierenrechten en dierenwelzijn.

Onze cultuur wordt immers ook gekenmerkt door de manier waarop we met dieren omgaan.

Een beschaafde cultuur respecteert dieren. De islam doet dat niet. De islam respecteert geen dieren, maar de islam respecteert evenmin ongelovigen en vrouwen. Daarom hoort de islam hier niet thuis!

Maar dat heeft minister Weyts noch de N-VA begrepen. De minister wist vanuit z’n ivoren toren daar in Brussel te melden dat hij voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten is, maar ondertussen is vorige donderdag dit islamitisch slachthuis dat morgen hier z’n deuren opent toch maar goedgekeurd door Brussel.

De regelingen die Ben Weyts en bij uitbreiding de hele N-VA heeft uitgewerkt is halfslachtig, net zoals hun hele beleid op àlle bestuurlijke vlakken waar ze overal deel uitmaken van de meerderheid.

Bovendien verschuilen de lafaards zich altijd achter allerlei Europese en internationale regeltjes en algemeenheden zoals de vrijheid van godsdienst.

Vrije godsdienst beleving heeft z’n grenzen. En die grens trekken wij hier vandaag.

Een godsdienst kan geen alibi zijn voor dierenleed.

Een godsdienst die leed veroorzaakt is geen godsdienst maar gewoon een verzameling criminelen.

Stel u voor dat er nog Inca’s zouden zijn en dat die hier onder het mom van vrijheid van godsdienst mensen zouden offeren?!

Dames en heren,

Het feit dat hier morgen een erkend islamitisch slachthuis morgen zijn deuren kan openen, is een slag in het gezicht van elke dierenvriend, ongeacht zijn politieke achtergrond.

De islamisering van onze stad wordt niet enkel gefinancierd met ons geld, maar ook actief gefaciliteerd door het huidige stadsbestuur.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk:

–       Het stadsbestuur, inclusief N-VA en De Wever, moeten stoppen met hun kiezersbedrog

–       Het stadsbestuur mag geen eurocent belastinggeld meer uitgeven aan dit verderfelijk Offerfeest

–       De Vlaamse minister van Dierenwelzijn, N-VA’er Ben Weyts moet onmiddellijk een verbod uitvaardigen op ritueel onverdoofd slachten.

–       De moslim gemeenschap moet stoppen met mekkeren om over privileges die regelrecht ingaan tegen de principes van onze beschaving.

Met het Vlaams Belang tegen het ritueel onverdoofd slachten

Met beschaafde mensen tegen geïmporteerde Barbaarse gebruiken

Met de dieren tegen de beesten!

——————————————————————————————————————–

Dames en heren,

Beste vrienden,

Eerst en vooral wil ik toch mijn dank uitspreken dat jullie hier zijn. Want er zijn weinig mensen die niet alleen verbaal, maar ook fysiek de islamisering van onze samenleving durven te bestrijden. En met fysiek bedoel ik voor alle duidelijkheid: hier staan. Want wat wij doen is eigenlijk een soort tegenbezetting, tégen de islamitische bezettingsmacht. Voor een dergelijke uitspraak, over de bezetting door de islam van onze wijken en steden, is Marine Le Pen trouwens voor de rechter moeten verschijnen.

Dat het van fundamenteel belang is wat wij hier doen, werd nog niet lang geleden duidelijk toen wij gingen demonstreren aan de Moslimbeurs in Antwerpen. Want mocht de politie er toen niet geweest zijn, dan hadden de aanhangers van de zogenaamde ‘religie van de vrede’ hun zogenaamde vredelievendheid met hun vuisten op ons uitgewerkt.

Dames en heren,

Dát is West-Europa anno 2016: wie demonstreert tegen de islam, moet extra worden beveiligd. En misschien is dat wel het allerbeste bewijs van het hatelijke en gewelddadige karakter van de islam. Ook vandaag is er politiebeveiliging, waarvoor trouwens mijn dank.

Dames en heren,

Naast haar uiteenzetting over de hypocrisie van de N-VA, sloeg Anke ook over de islam de nagel op de kop. Want inderdaad: van een zogenaamde godsdienst die als essentie heeft dat de niet-moslim (u en ik!), de niet-hetero en de vrouw (ik wou bijna zeggen: ‘de niet-man’ J ) inferieure wezens zijn, kan men natuurlijk ook geen diervriendelijke regels verwachten.

En ik ga hier niet flauw doen: ook in het Westen is er wat diervriendelijkheid betreft nog veel werk aan de winkel. Wij zijn niet perfect. De westerse wereld is nooit af, hij is altijd voor verbetering vatbaar. Maar de islamitische wereld en moslimgemeenschappen in West-Europa draaien de klok gewoonweg 14 eeuwen terug in de tijd. 14 eeuwen geleden, in de 7e eeuw, leefde de islamitische profeet Mohammed. Hij, en zijn soldaten van Allah, waren pure veroveraars, bezetters, rovers, slavendrijvers, verkrachters en terroristen. Maar volgens de islam is Mohammed ‘al-insan al-kamil’, de perfecte mens, en dus hét voorbeeld dat elke goede moslim moet navolgen.

Gelukkig, dames en heren, volgt niet elke zelfverklaarde moslim zijn profeet letterlijk na. Maar de moslims die dat wél doen, de zogenaamde jihadisten, dát zijn volgens de islamitische leer goede moslims. Het zijn zij die de jihad voeren tegen de niet-moslims, tegen ons. Het is vandaag, zondag 11 september, precies 15 jaar geleden dat moslims bijna 3000 mensen vermoordden in de VS. Sinds nine eleven vonden er wereldwijd meer dan 29.000 jihad-aanslagen plaats, dat zijn er gemiddeld meer dan vijf per dag, met telkens opnieuw enkele tot enkele tientallen of honderden doden en gewonden.

Dames en heren,

Om die reden zit onze Filip Dewinter op dit moment in De Zevende Dag: voor de zoveelste keer wordt er gedebatteerd over de niet-aflatende dreiging van de islamitische jihad. De N-VA komt nu met een plan bedoeld om de veiligheid te verhogen. Straks kan en moet u natuurlijk allemaal De Zevende Dag herbekijken, maar ik kan u nu al het volgende verklappen: het veiligheidsplan van de N-VA komt niet eens tot een serieuze definitie van de bron van de onveiligheid en de terreur. Het is niet meer dan weer maar eens een rondje kortetermijndenken en oppervlakkige symptoombestrijding; terwijl de wortel van het kwaad, de islamisering, niet wordt aangepakt.

Weet u, dames en heren, waar men geen last heeft van de islamitische jihad-terreur, van halal-slachten en andere toenemende uitingen van islamisering? In landen als Hongarije, die simpelweg zeggen: de islam hoort hier niet. En zij menen dat ook. De enige duurzame, structurele oplossing is het sluiten van de grenzen voor moslims en het de-islamiseren van onze samenleving, door de islam als een ongewenste totalitaire ideologie te bestempelen. Daar is natuurlijk wel moed voor nodig, want om dat in de praktijk te brengen moet de middelvinger worden opgestoken naar de Europese Unie en naar bepaalde internationale verdragen, wat de gebelgiciseerde postjespakkers van de N-VA niet durven en vaak ook niet willen.

Maar laat ons eerlijk zijn, dames en heren, Kunnen wij die moed verwachten van een partij die, zoals Anke heeft aangetoond, er met al haar electorale macht niet eens in slaagt om dit ene islamitische martelhuis in Antwerpen te sluiten? Natuurlijk niet.

De N-VA heeft, net zoals alle andere partijen, niet eens de intentie om de islamisering een halt toe te roepen. Men weet niet eens wat islamisering inhoudt, men ontkent eigenlijk simpelweg dat islamisering bestaat. Het is nochtans niet moeilijk: ‘islamisering’ betekent ‘islamitischer maken’. Het is de evolutie waarbij steeds meer facetten van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed door islamitische gebruiken en regels, om finaal te worden gedomineerd door de sharia – alles en iedereen is dan aan de islam onderworpen. De islamitische geschiedenis is één langgerekt voorbeeld van beschavingen, volkeren en culturen die al dan niet met veel geweld werden geïslamiseerd. Ik geef u, dames en heren, een niet-limitatieve lijst van voorbeelden van de voortschrijdende islamisering:

Halal-slacht en –winkels; verplicht halalvoedsel op school, in gevangenissen enz.; aanpassingen op school en in bedrijven voor islamitische feesten zoals de ramadan; het inrichten van islamitische bidruimtes door de overheid, bedrijven, scholen, gevangenissen, sportclubs enz.; moskee- en minarettenbouw; gescheiden zwemmen; vrouwen geen hand willen schudden; op gelegenheden of evenementen alcohol en varkensvlees bannen; lastigvallen, aanranden of (groeps)verkrachten van onze meisjes en vrouwen (seksjihad, ‘taharrush’); de islamitische sluier en de socioculturele druk, intimidatie of bedreiging die daar voor meisjes en vrouwen aan vasthangt; eerwraak; genitale verminking bij meisjes en vrouwen; kindhuwelijken; zelfcensuur door academici, journalisten, politici en kunstenaars als gevolg van angst voor of bedreiging door moslims; interislamitisch (clan)geweld; de pogingen om middels het begrip ‘islamofobie’ islamkritiek als een soort racisme kalt te stellen; het propageren van leugens over een ‘vredevolle’ islam en mythes over een ‘tolerante’ islamitische geschiedenis; mensen die de islam niet durven te verlaten (de islamitische leer zet op afvalligheid de doodstraf, zie bijv. Koran 4:89 en 5:33); lessen op school over de Holocaust, Darwin of seksualiteit die problematisch verlopen of niet meer worden gegeven; toenemend antisemitisme; leraren die hun geaardheid verbergen; Joden, homoseksuelen en vrouwen die moslimbuurten mijden of er zichzelf moeten censureren; de ‘kleine jihad’: het beroven of seksueel misbruiken van niet-moslims; rechters die islamitische bronnen zoals de Koran als verzachtende omstandigheid inroepen; fenomenen als ‘grooming’ en ‘loverboys’ waarbij moslims niet-islamitische (blanke) meisjes seksueel misbruiken en uitbuiten; intimidatie en bedreiging van oprechte islamhervormers; shariarechtbanken; vrijheidsbeperkende veiligheidsmaatregelen als gevolg van de gewelddadige jihad; shariazones en no-gozones; het uitnodigen door moskee- en moslimorganisaties van haatpredikers, al dan niet afkomstig uit het buitenland; moslimbeurzen; islamitische haatboekhandels; de boerkini; indoctrinatie van (onze) schoolkinderen via moskeebezoeken en ‘islam is vrede’-praatjes; Koranscholen (madrassa’s); islamitische scholen en onderwijs; afgelaste evenementen door de islamitische terreurdreiging; economische schade en toeristen die wegblijven door de jihad-dreiging enzovoort enzoverder.

Dames en heren,

Dit islamitisch martelhuis toont wederom aan dat de moslimgemeenschap de islamitische regels superieur acht en onze samenleving wil islamiseren. Over hoe de moslimgemeenschap met dit islamitisch martelhuis het verbod op tijdelijke slachtvloeren handig heeft omzeild, citeer ik voor u de Marokkaans-Nederlandse schrijver Hafid Bouazza: “Moslims zijn niet creatief, maar wel goed in het overnemen van termen en trucjes. Zolang ze hun beschimmelde religie maar in leven kunnen houden (al was het maar met een gesubsidieerde fietspomp). Westerlingen helpen wel een handje.” Einde citaat.

Dames en heren,

Dit islamitische martelhuis is een van de zovele radartjes in de grote islamiseringsdynamiek. En dus mogen wij niet plooien. En dat zúllen wij ook nooit doen. Moslims zien elke toegeving die hun ‘beschimmelde religie’ (H. Bouazza) versterkt als een teken van zwakte. Wij zijn niet zwak en dat zúllen we ook nooit zijn. Wij zijn ook in dit dossier de énige consequente partij, en daar mogen we trots op zijn. Ik dank u.

http://atv.be/nieuws/protestactie-tegen-onverdoofd-slachten-34083

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...