Geldstroom naar offerfeest moet stoppen!

Offerfeest 2014: 4.299 schapen onverdoofd geslacht in Antwerpen

Anke Van dermeersch: “Ook voor 2015 is opnieuw budget voorzien voor de onverdoofde slacht. Stadsbestuur, stop met het pompen van belastinggeld in het Offerfeest.”

 Dit jaar werden ter gelegenheid van het Offerfeest in Antwerpen meer schapen geslacht dan vorig jaar. Dat bleek uit het antwoord van Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) op een vraag van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Van dermeersch over het Offerfeest. In 2014 werden er op de Antwerpse tijdelijke slachtvloer 1.289 schapen onverdoofd geslacht tegenover 1.085 in 2013. Ook in het slachthuis Salembier werden schapen geslacht. 3010 in totaal. In totaal werden er dit jaar tijdens het Offerfeest dus 4.299 schapen geslacht.

Indien de stad al inspanningen zou doen om zogenaamde “giften” te promoten als alternatief voor het Offerfeest, dan blijkt toch duidelijk dat dit weinig succes genereert.

Uit het antwoord van de schepen blijkt dat de organisatie van het Offerfeest de Antwerpse belastingbetaler veel geld kost. De oprichting van de tijdelijke slachtvloer kostte de stad Antwerpen dit jaar 180.500 euro. De 40 euro retributie die werd aangerekend aan de slachtende moslims dekt maar een fractie van deze kost. De totale ontvangst van de retributies bedroeg immers maar 51.560 euro.

Naast de reglementaire slachtingen in het slachthuis en de tijdelijke slachtvloer, werd bij het Offerfeest ook illegaal geslacht. In totaal werd niet minder dan 357 kilogram slachtafval opgeruimd. Er werden evenwel slechts drie proces-verbalen opgemaakt voor sluikslachting.

Anke Van dermeersch: “Ik betreur dat ook in Antwerpen de islamitische normen het nog steeds halen van Vlaamse principes inzake dierenwelzijn.  Meer nog, het aantal onverdoofde slachtingen zit zelfs in de lift tegenover vorig jaar.  Het Vlaams Belang wil dat het Antwerpse stadsbestuur eindelijk stopt met het pompen van geld in de onverdoofde slacht van dieren ter gelegenheid van het Offerfeest.”

Opvallend is dat in de stadsbegroting 2015 184.750 euro ingeschreven staat als ontvangsten voor het Offerfeest en 60.000 euro als uitgaven. Deze bedragen liggen zelfs iets hoger dan de uitgaven en inkomsten van dit jaar. Nochtans had Vlaams minister van Dierenwelzijn Weyts (N-VA) verklaard dat er vanaf volgend jaar in Vlaanderen niet meer geslacht zou worden op tijdelijke slachtvloeren.

Anke Van dermeersch: “Blijkbaar is dit voor de stad Antwerpen geen reden om de geraamde uitgaven te verminderen. Dit is overigens manifest in strijd met het Antwerpse bestuursakkoord waarin te lezen is dat  de  “stad met de moslimgemeenschap de dialoog zal aangaan teneinde te stoppen met het faciliteren van het onverdoofd slachten op het Islamitisch Offerfeest en alternatieven uit te werken”.”

Als bijlage vindt u de vragen van Anke Van dermeersch, alsook de antwoorden van de schepen.

 

Wim Van Osselaer

persverantwoordelijke

 

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...